Update Z3x - LG 2-3G Tool 9.37 release

Thảo luận trong 'New Update'

 1. 106
  122
  43
  vanthinh194

  vanthinh194 Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  106
  Đã được thích:
  122
  LG 2-3G Tool 9.37 release. LG K3, X Power, X Max, K10, X View

  New phones added:

  - support D150G (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support D160AR (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support D415RDGO (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support D620J (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support D725 flashing KDZ/TOT
  - support D725PR flashing KDZ/TOT
  - support D725P (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support D725WP (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support D726 (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support D727 flashing KDZ/TOT
  - support D820BK (direct unlock, imei repair, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support D850TR (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support F520K flashing KDZ/TOT
  - support F520L flashing KDZ/TOT thanks to shoaibrao
  - support F520L flashing KDZ/TOT
  - support H342TR (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support H810VK (imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support K100TR (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, screen lock reset, frp reset)
  - support K220F (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, screen lock reset, frp reset)
  - support K220AR (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, screen lock reset, frp reset)
  - support K220BR (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, screen lock reset, frp reset)
  - support K220T (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, screen lock reset, frp reset)
  - support K240 (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, screen lock reset, frp reset)
  - support K240AR (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, screen lock reset, frp reset)
  - support K240F (read unlock codes, imei repair, flashing, firmware maker, read/write security zone, screen lock reset, frp reset)
  - support K420PR (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset, FRP reset)
  - support K500J (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset, FRP reset)
  - support K520Y (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset, FRP reset)
  - support V521 (imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset, FRP reset)
  - support V525 (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset, FRP reset)
  - support V909 (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support V909DW (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)
  - support V909DWDU (direct unlock, imei repair, flashing, firmware maker, qcn read/write, nvm read/write, sec zone read/write/reset in flash/adb mode, screen lock reset)

  Link: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  mobilengocantnhan1981 thích bài này.
  Đang tải...
: z3x update

Ủng hộ vietnamfone.com nào !