Update Z3X-BOX Samsung Update

Thảo luận trong 'New Update'

 1. 98
  114
  33
  vanthinh194

  vanthinh194 Moderator Moderator

  Bài viết:
  98
  Đã được thích:
  114
  Z3X-BOX Samsung Update. Samsung Tool PRO 28.9 version. New phones added.

  Samsung Tool PRO 28.9 version. New phones added. First in the world

  Added:

  - support SM-J701F (Flashing, Backup/Write EFS, Backup/Restore CERT, Unlock, reboot download/recovery) - first in the world
  - support SM-J701M (Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Unlock, reboot download/recovery) - first in the world
  - support SM-J530G (Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Unlock, reboot download/recovery) - first in the world
  - support SM-J530GM (Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Unlock, reboot download/recovery) - first in the world
  - support SM-J530K (Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Unlock, reboot download/recovery) - first in the world
  - support SM-J530L (Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Unlock, reboot download/recovery) - first in the world
  - support SM-J530YM (Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Unlock, reboot download/recovery) - first in the world
  - support SM-J327U (Flashing, Read/Write EFS, Unlock via MSL, reboot download/recovery)

  - support SM-J327V (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
  - support SM-J327VPP (Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

  - support SM-G930V (Direct READ codes via server) - no need root
  - support SM-G935V (Direct READ codes via server) - no need root


  Added:
  - flash USERDATA file for S8 phones

  Fixed:
  - unlock SHANNON315 (J710F ...) in 28.8 version


  LIST OF PHONES Supported by credits & Credits Reseller list are <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .

  Download
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  tnhan1981 thích bài này.
  Đang tải...
 2. 156
  146
  43
  namnhatrang

  namnhatrang Trial mod Trial mod

  Bài viết:
  156
  Đã được thích:
  146
  Samsung Tool PRO 29.1. New phones and more
  Samsung Tool PRO 29.1

  Added:

  Addition support added for some old phones, read codes via server,
  most of them can be unlocked direct or after modem downgrade,
  but if you don’t want play with it, you can read codes now via server using credits.

  - support403SC(Direct READ codes via server)
  - support404SC(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A3000(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A3009(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A300F(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A300FU(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A300G(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A300H(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A300HQ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A300M(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A300XU(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A300XZ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A300Y(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A300YZ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A5000(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A5009(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500F(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500F1(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500FQ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500FU(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500G(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500H(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500HQ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500K(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500L(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500M(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500S(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500W(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500Y(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500YZ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A500XZ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A5100(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A7000(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A7009(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A700FD(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A700H(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A700K(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A700L(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A700S(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A700YD(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A7100(Direct READ codes via server)
  - supportSM-A8000(Direct READ codes via server)
  - supportSM-E500F(Direct READ codes via server)
  - supportSM-E500H(Direct READ codes via server)
  - supportSM-E500M(Direct READ codes via server)
  - supportSM-E500YZ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-E7000(Direct READ codes via server)
  - supportSM-E7009(Direct READ codes via server)
  - supportSM-E700F(Direct READ codes via server)
  - supportSM-E700H(Direct READ codes via server)
  - supportSM-E700M(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G3608(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G3609(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G360AZ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G360BT(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G360F(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G360FY(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G360G(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G360GY(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G360M(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G360T(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G360T1(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G386T1(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G386W(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G5108(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G5108Q(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G5109(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G5306W(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G5308W(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G5309W(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530A(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530AZ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530BT(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530F(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530FZ(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530H(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530M(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530T(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530T1(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530W(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G530Y(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G6000(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G600FY(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G7508Q(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G7509(Direct READ codes via server)
  - supportSM-G901F(Direct READ codes via server)
  - supportSM-J5007(Direct READ codes via server)
  - supportSM-J5008(Direct READ codes via server)
  - supportSM-J500F(Direct READ codes via server)
  - supportSM-J500FN(Direct READ codes via server)
  - supportSM-J500G(Direct READ codes via server)
  - supportSM-J500H(Direct READ codes via server)
  - supportSM-J500M(Direct READ codes via server)
  - supportSM-J500N0(Direct READ codes via server)
  - supportSM-J500Y(Direct READ codes via server)
  - supportSM-J7008(Direct READ codes via server)


  Full list of phones supported read codes by server via credits are<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  New phones added:

  - supportGT-C3313T(flashing, unlock/read codes, repair)

  - supportSM-J330L(Flashing, Read/Write EFS, Unlock via MSL, reboot download/recovery)
  - supportSM-J730K(Flashing, Backup/Write EFS, Backup/Restore CERT, Unlock, reboot download/recovery) -first in the world

  - supportSM-J100VPP(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
  - supportSM-J3300(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
  - supportSM-G5528(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)

  Old phones added/moved from 2G sw:

  - supportSGH-D600(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-D600E(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-D606(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-D608(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-D610(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-D618(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-D820(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-D828(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E340(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E340E(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E348(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E350(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E350E(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E360(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E368(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E370(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E370L(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E378(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E380(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E388(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E500(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E508(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E640(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E648(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E690(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E698(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E730(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E738(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E750(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E758(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E760(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E768(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E890(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-E898(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-P200(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-P850(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-T309(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-T329(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-T409(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-T619(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-T809(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-X670(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-X678(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-X690(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-X700(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)
  - supportSGH-X708(flashing, unlock/read codes, repair, backup/restore EEP/FULL)

   
  tnhan1981vanthinh194 thích bài này.
 3. 156
  146
  43
  namnhatrang

  namnhatrang Trial mod Trial mod

  Bài viết:
  156
  Đã được thích:
  146
  Z3X-BOX Samsung Update. Samsung Tool PRO 29.2. New phones added. look inside

  Samsung Tool PRO 29.2 - Lot of 1st world phones added

  Added:

  - supportSM-Z200F(Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Direct unlock, Direct READ codes, Repair, Patch CERT(repair network)*) -*first in the world
  - supportSM-Z200M(Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Direct unlock, Direct READ codes, Repair, Patch CERT(repair network)*) -*first in the world
  - supportSM-Z200Y(Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Direct unlock, Direct READ codes, Repair, Patch CERT(repair network)*) -*first in the world
  - supportSM-Z400F(Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Direct unlock, Direct READ codes, Repair, Patch CERT(repair network)*) -*first in the world
  - supportSM-Z400Y(Flashing, Read/Write EFS, Backup/Restore CERT, Direct unlock, Direct READ codes, Repair, Patch CERT(repair network)*) -*first in the world
  - supportSM-N9500(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery) -first in the world
  - supportSM-N9508(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery) -first in the world
  - supportSM-N950U(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery) -first in the world
  - supportSM-N950U1(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery) -first in the world
  - supportSM-N950W(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery) -first in the world
  - supportSM-G1650(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery) -first in the world
  - supportSM-G165N(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery) -first in the world
  - supportSM-G5700(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery) -first in the world
   
  tnhan1981 thích bài này.
 4. 156
  146
  43
  namnhatrang

  namnhatrang Trial mod Trial mod

  Bài viết:
  156
  Đã được thích:
  146
  Samsung Tool 29.3.1. New phones and new function. First in the world

  Samsung Tool 29.3.1. New phones and new function. First in the world

  New phones and additional function added:

  - supportDIRECT repair imei and patchcert Android 7.0+ forA3, A7, J7, S7, S7 edgewithout installation any addition APK

  - supportSM-G532F(Direct read codes (without root))
  - supportSM-G532G(Direct read codes (without root))
  - supportSM-G532M(Direct read codes (without root))
  - supportSM-G532MT(Direct read codes (without root))

  - supportSM-J530F(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J530FM(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J530G(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J530GM(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J530K(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J530L(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J530Y(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J530YM(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J730F(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J730FM(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J730G(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J730GM(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J730K(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J701F(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J701M(Repair + Patch cert (repair network))
  - supportSM-J701MT(Repair + Patch cert (repair network))


  Additional Repair and patch cert (repair network) for Marvell PXA:-first in the world

  - addition supportSM-G361F(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-G388F(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-G531F(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-G531M(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-G531Y(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-J100F(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-J100FN(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-J100G(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-J100M(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-J100MU(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-J100MV(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-J100Y(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-J110F(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-J110G(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-J110M(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-T239(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-T2397(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-T239C(Repair and Patch Cert (repair network)) -first in the world
  - addition supportSM-T239M(Repair and Patch Cert (repair network)) - first in the world

  - supportSM-T310(Flashing, Read/Write/Reset EFS, reboot download/recovery)

  - Odin protocol updated

  - fixed:SM-J106HInitialization AT RIL... error
   
  vanthinh194tnhan1981 thích bài này.
 5. 156
  146
  43
  namnhatrang

  namnhatrang Trial mod Trial mod

  Bài viết:
  156
  Đã được thích:
  146
  Samsung Tool PRO 29.5. New phones and bug fix.

  Samsung Tool PRO 29.5. New phones and bug fix.


  New phones added:

  - supportSC-01K(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
  - supportSCV37(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
  - supportSM-T385(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery) -First in the world
  - supportSM-T385C(Flashing, Read/Write QCN, Read/Write EFS, Read/Write SEC, Unlock via MSL, Direct READ codes via server, reboot download/recovery) -First in the world
  supportSM-N935F(Flashing, Read/Write EFS, Unlock, Read codes, reboot download/recovery) -First in the world
  - supportSC-01HDirect READ codes via server
  - supportSM-N930VDirect READ codes via server


  GUI changes:

  - Show Warning message when try Read codes via server for t-mobile (TMB sales code) qualcomm phone


  Fixed:

  - patch CERT for some old exynos phones (likeI9300, N8000...)
  - patch cert forJ111M
  - "Server not found" for read codes old qualcomm phones


  Reseller and list of phones supported for CODE READING VIA SERVER.<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   

Ủng hộ vietnamfone.com nào !

Chat
1
Chào bạn!
Bạn cần hỗ trợ gì ?
Gửi vài giây trước

Bắt đầu Chat


Chú ý: Bạn phải đăng nhập Facebook mới có thể trò chuyện.