Chia Sẻ Tổng Hợp Rom LG Global

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 2,009
  5,824
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,824
  Rom Dưới đây có tiếng Việt Full hết nha
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   V10A 16G <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A 32G <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F
  LG H960 Lg V10
  LG H96L Lg V10
  LG H961 Lg V10 V10C

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    II V10E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10G
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10G
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10D
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10D
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10D
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10H
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V40B
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20S
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C 7.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C 7.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C 7.0

   
  apocalipsethanhoaimobile thích bài này.
  Đang tải...

Ủng hộ vietnamfone.com nào !