Chia Sẻ Tổng Hợp Rom Huawei

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 578
  2,049
  93
  huuloimobile

  huuloimobile V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  578
  Đã được thích:
  2,049
  HiSuit Setup (v.1.8.10.1506)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei All-In-One Driver[/COLOR]

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend Mate-[MT1-U06]-B114
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B114)(879Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend Mate-[MT1-U06]-B115
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B115)(892Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend Mate-[MT1-U06]-B116
  (Android.4.1,Emotion UI,V100R001CHNC00B116)(893Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend-P1-[U9200-1]-B124
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B124 )(523Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend-P1-[U9200-1]-B125
  (Android,4.0, V100R001CHNC00B125)(523Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei [U9200-1]-B508
  (V.4.1.1, V100R001CHNC00B508)(565Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend P1-[U9200]-B528
  (Android 4.1.2, )(541Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend P1-[U9200-1]-B229
  (Android 4.0, V100R001C00B229)(477Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend-P1-XL-[U9200E]-B124
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B124)(523Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend-G302D-[U8812D]-B100
  (Android.2.3 V100R001CHNC00B100)(155Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Ascend-G330D-[U8825D]-B956
  (Android.4.0 V100R001C17B956)(358Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend-G330D-[U8825D]B951
  (Android.4.0 V100R001C17B951)(358Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend -G330D-[U8825D]-B972
  (Android.4.0, V100R001C17B972)(358Mb

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend-G300-[U8818]
  ics kernal rom (Android 4.0) (103Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend-G300-[U8815]-B952
  (Android 4.0, V100R001C00B952)(351Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend-G520-[G520-0000]-B180
  (Android,4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(193Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend-G525-[G525-U00]-B180
  (Android, 4.1,Emotion UI ,V100R001CHNC00B180)(749Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[U8825-1]
  (Android.4.0, )(378Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend-D1-[U9500-1]-B130
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B130)(518Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend D2-[D2-2010]-B129
  (Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B129)(785Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend D2-[D2-2010]-B131
  (Android, 4.1, Emotion UI, V100R001C92B131)(791Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Honor-[U8860]-B876
  (Android.2.3 V100R001CHNC00B876)(225Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Honor-[U8860]-B932SP01
  (Android.4.0 V100R001CHNC00B932SP01)(337Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Sonic+ [U8661]-B832
  (Android.2.3 V100R001C17B832)(180Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei [U8500]-B281
  (Android.2.1 V100R001C17B281)(123Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei [U8520]-B138
  (Android.2.2 V100R001C17B138)(291Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei [U8650-1]-B856
  (Android.2.3 V100R001C17B856)(132Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei -[U8650]-B828SP03
  (Android. 4.0 , V100R001C00B828)(122Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei-[U8650]-B859
  (Android, 4.0,V100R001B859)(134Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  [U8660]-B861
  (Android.2.3 V100R001C17B861-(China WCDMA)(136Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ideos-X5-[U8800Pro]-B928
  (Android.4.0, V100R001C00B928)(355Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei -[U8800P]-B521
  (Android.2.3, V100R001C00B521-Oversea-Normal-05010TXB)(207Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei-[U8800+]-B926
  (Android.4.0, V100R001CHNC00B926)(307Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei-[U8800+]-B927
  (Android.4.0, V100R001CHNC00B927)(308Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Huawei -[U8950-1]-B953
  (Android. , V100R001C326B953)(354Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei [U8950D]-B956
  (Android.4.0 V100R001C17B956)(471Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Huawei -[U9508]-B030
  (Android. 4.0, V100R001CHNC00B030)(631Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  G500Pr0 -[U8836D]
  -ics kernel rom (Android 4.0)(501Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     Ascend G510-[G510-0010]-B182
  (Android. 4.1, Emotion UI. V100R001C17B182)(558Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Ascend G510-[G510-0010]-B173
  (Android.4.1, Emotion UI, V100R001C17B173)(554Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  G510- [U8951]-B165
  (Android.4.1, G510-0010-B165U51-G510-0010)(545Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  G520-[G520-5000]-B210
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B210)(257Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  G520-[G520-5000]-B211
  (Android.4.1, V1000R001CHNC01B211)(283Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     G520-[G520-5000]-B212
  (Android,4.1, V100R001CHNC00B212)(192Mb)

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Đang tải...
 2. 220
  705
  93
  duymobile88

  duymobile88 Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  220
  Đã được thích:
  705
  file hot vậy thanks thớt
   
 3. 563
  128
  43
  thaituan_mobile

  thaituan_mobile Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  563
  Đã được thích:
  128
  rom huawei g6-u10 a co rom này không a
   
 4. 104
  24
  18
  tindung

  tindung Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  104
  Đã được thích:
  24
  cho e xin rom Huawei Ascend G6-U10
   
 5. 578
  2,049
  93
  huuloimobile

  huuloimobile V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  578
  Đã được thích:
  2,049
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  longthanhdongnai80, duymobile88, ajemca4 others thích bài này.
 6. 348
  1,073
  93
  pdatmobile

  pdatmobile Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  348
  Đã được thích:
  1,073
  Đánh dấu chờ kèo
   
 7. 5
  4
  3
  cuquang

  cuquang New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  4
  Anh ơi con huawei G6-U10 của em nó bị brick cắm cáp vào vi tính vẫn nhận usb anh có file unbrick không share giúp em với ạ, cảm ơn anh trước nhé
   
 8. 563
  128
  43
  thaituan_mobile

  thaituan_mobile Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  563
  Đã được thích:
  128
 9. 204
  734
  93
  tinhnhan96

  tinhnhan96 V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  204
  Đã được thích:
  734
  Rom Huawei-honor-4c B510 :  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 10. 133
  409
  63
  cristianmobiledat

  cristianmobiledat Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  133
  Đã được thích:
  409
  rom hot quá thanh anh em vietnamfone
   
 11. 1,987
  5,791
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL Thành Viên BQT Super Moderator

  Bài viết:
  1,987
  Đã được thích:
  5,791
 12. 1,987
  5,791
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL Thành Viên BQT Super Moderator

  Bài viết:
  1,987
  Đã được thích:
  5,791
  Rom Huawei Mate 7 B329 MT7-L09 Lolilop :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  [​IMG]
  Rom Huawei Ascend Mate 7 MT7-TL10 Lolilop VN:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  [​IMG]
  Rom HUawei Honor 6Plus B510 TL10 Marshmallow :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  [​IMG]
  Rom Huawei P8 Lite B551 Marshmallow :
  Bản 1 Sim <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Bản Dual Sim :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  [​IMG]
  Rom Huawei P8 Lite B171 Lolilop :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  [​IMG]


  Rom Huawei P8 Lite B170 ALE-L21 Lolilop :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom Huawei P8 Lite B049 ALE-L21 Lolilop 1 Sim :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom Huawei P8 Lite B130 ALE-L21 Lolilop :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom Huawei P8 Lite B133 ALE-L21 Lolilop :
  Bản 1 Sim :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom Huawei P8 Lite B132 Dual ALE-L21 Lolilop :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  [​IMG]
  Rom Huawei Ascend G630 B159 Stock 4.3 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  [​IMG]
  Rom Huawei Ascend G7 B256 G760-L01 Stock 4.4.4 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  [​IMG]
  Rom Huawei Ascend G7 B257 G760-L01 Stock 4.4.4 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Rom Huawei Ascend G7 B264 G760-L01 Stock 4.4.4 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  duymobile88huuloimobile thích bài này.
 13. 1,987
  5,791
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL Thành Viên BQT Super Moderator

  Bài viết:
  1,987
  Đã được thích:
  5,791
  Huawei G730-U00 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei G730-U10 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei G730-U30 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei G730-T00 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei G621-TL00 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei C8818 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei U8300 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei U8100-B231 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei U8100-B257 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei P8 Young ALE-UL00 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei P8 GRA-UL10 vb118 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei P8 GRA-UL10 vb210 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei P8 ALE-UL00 vB113 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Huawei P8 ALE-UL00 vB150 :
  Huawei P8 Max DAV-703L B026 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Y365-CL00 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend D2-6070 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G610-U20 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G620-L01 ;<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G6-U10 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G525-U00 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G330 U8825-1 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G510-0200 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G300 U8815 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Y550-L01 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend U8510-1 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend U8800 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend U1290 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend D1 LTE :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G300 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend P1 U9200-1 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Y100 U8185-1 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Y200 U8655-1 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Y201 U8666-1 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G620s-UL00 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend P7 L10 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend P6 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G615 U10 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Y210 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Y220 :
  Ascend G700 U10 :
  Ascend G700 T00 :
  Ascend Mate MT1-U06 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G630-U251 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G630-U20 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G630-U10 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G600 U8950-1 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend G750-U10 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Mate7 MT7-UL00 B122 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Mate7 MT7-UL00 B121 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Mate7 MT7-TL10 B122 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Ascend Mate7 MT7-TL10 B121 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Honor 7 PLK-AL10 B708 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Honor 7 PLK-UL00 B708 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Honor H30-T10 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Honor X2 GEM-703L B009 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Honor Cherry L04 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Nguyễn Bìnhduymobile88 thích bài này.
 14. 220
  705
  93
  duymobile88

  duymobile88 Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  220
  Đã được thích:
  705
  Quá hot cho anh em vietnamfone,thanks nhiều
   
  ajemca thích bài này.
 15. 107
  57
  28
  Nguyễn Bình

  Nguyễn Bình Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  107
  Đã được thích:
  57
  big thanks
   
 16. 1
  0
  1
  hadong

  hadong New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  có file huawai y6 cam_L21 ko ad
   
 17. 10
  0
  1
  tieubaobmt

  tieubaobmt New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Cảm ơn đã chia sẽ
   
 18. 1,987
  5,791
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL Thành Viên BQT Super Moderator

  Bài viết:
  1,987
  Đã được thích:
  5,791
  Nguồn : Sưu Tầm
   

Ủng hộ vietnamfone.com nào !

Chat
1
Chào bạn!
Bạn cần hỗ trợ gì ?
Gửi vài giây trước

Bắt đầu Chat


Chú ý: Bạn phải đăng nhập Facebook mới có thể trò chuyện.