Chia Sẻ Tổng Hợp Rom Gốc Lenovo

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 578
  2,053
  93
  huuloimobile

  huuloimobile V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  578
  Đã được thích:
  2,053
  FULL FILE LENOVO CHO AE CẦN LÀ CÓ
  Lenovo A7-10F STOCK
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7-30H STOCK 4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A8-50LC STOCK
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A10-70F 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A10-70L 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A60 2.3.5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A60+ 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A66 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A218T 2.3.5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A228T 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A269 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A269I 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A300T 2.3.5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe Shot Z90-7:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Tab S8-50LC:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Tab A-80HC:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe X2:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7-30GC:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3300GV:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Ideatab A1000T:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A1000-G:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3500-FL:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3500-F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Ideatab A1000-F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K50-T5:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A6000 Plus:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7600-F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3300T:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3300-HV:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7600H:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A5500-HV:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A5500-H:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A5500-F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A2010:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S60-A:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo P70-A:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90-A:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K910L:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A308T 2.3.5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A316 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A316I 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A319 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A318T 2.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A320T 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A328 4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A369I 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A376 4.0.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A388T 4.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A390 4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A396 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A398T 4.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A398T PLUS 4.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A516 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A526 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A529 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A536 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A536S 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A586 4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A590 4.1.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  LENOVO A850 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S60-A
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90-A
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S560
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S580
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S650
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S660
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S720
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S750
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S810T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S820
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S850
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S856
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S860
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S880
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S880i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S890
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S898T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S899T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S920
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S930
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S939
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S960
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S968T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S5000
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S6000
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7-30HC STOCK 4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo P90:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K860:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo P1M:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe P1:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe S1:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe Shot Z90-A40:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe Z2 K920:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe Z K910L:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe X2:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A6000:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A1-193:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A1000-F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A1000-FL:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000H:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000GV:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000HV:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000T:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3500:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3500HA:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3500HV:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7600F:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7600H:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo B6000:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K30-T:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S1-37AH:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S2-38AH:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S5000:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S60-W:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S5000:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S6000-4G:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S6000L:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90-U:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90-T:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90-A:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo X2-CU:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo X2-EU:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe X-S960:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Z2 Pro K920:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Yoga Tab3 850F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A536 MT6582 Firmware
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Không có Tiếng Việt nhé
  Lenovo P780 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo P780 8G :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A360T :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A399 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo P700i :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A385E :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7600 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A388i :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A2010-a :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7600-m :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Z2W :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K900 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K860 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  K860-4.2-Rom_2013-07-05_10_04.rar Root :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  K860-root.zip Recovery :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Kcwm_recovery.rar Lenovo
  K860i : Rom :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Root :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  K860-root.zip Recovery :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Link_cwm_recoveryV1.szb Lenovo Yoga 8 B6000 3G :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Lenovo YT2-830L :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo YT2-1050L :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7-30F :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo YOGA Tablet 2 Pro-1380L :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Yoga 8 B6000L :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S8-50F :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Lenovo TAB A10-80HC :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Lenovo B8080
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Lenovo Idea Tab a1000f :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K30-T :5.0.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    8G)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    16G)
  Lenovo K3 Note :5.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Lenovo
  A7000-A :5.0.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7000 : 4.4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A6010 :5.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Lenovo tab
  A6000L :5.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    8G)
  Lenovo A5000 :4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3690 :5.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Tab A2107 :4.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A2010-A-t :5.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A1900 :4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A1000 :5.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Lenovo A916 :4.4.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A889:4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A880 :4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A859 :4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A850+ : 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A850 :4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A830 :4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A828t
  :4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A816 :4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A808t :4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A800 :4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A798t :4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A766 :4.2.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A708T :4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A706 :4.1.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A690 :4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A670T :4.2.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A660 :4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo 630T :4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo 630 :4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A606 :4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  S023
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  S026
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  huutho, tran doan hai, vungtaumobile17 others thích bài này.
  Đang tải...
 2. 578
  2,053
  93
  huuloimobile

  huuloimobile V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  578
  Đã được thích:
  2,053
  LENOVO A60 2.3.5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A60+ 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A66 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A218T 2.3.5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A228T 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A269 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A269I 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A300T 2.3.5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  huutho, tran doan hai, tnhan198114 others thích bài này.
 3. 1,990
  5,796
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL Thành Viên BQT Super Moderator

  Bài viết:
  1,990
  Đã được thích:
  5,796
  Lên Cho Dữ liệu phong phú nào anh em,các rom lên KK rồi nhé
  Lenovo Vibe Shot Z90-7:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Tab S8-50LC:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Tab A-80HC:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe X2:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7-30GC:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3300GV:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Ideatab A1000T:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A1000-G:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3500-FL:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3500-F:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Ideatab A1000-F:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K50-T5:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A6000 Plus:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7600-F:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3300T:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3300-HV:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7600H:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A5500-HV:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A5500-H:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A5500-F:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A2010:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S60-A:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo P70-A:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90-A:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K910L:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Update by SD)

   
  huutho, tran doan hai, tnhan198117 others thích bài này.
 4. 578
  2,053
  93
  huuloimobile

  huuloimobile V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  578
  Đã được thích:
  2,053
  LENOVO A308T 2.3.5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A316 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A316I 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A319 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A318T 2.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A320T 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A328 4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A369I 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A376 4.0.3
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A388T 4.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A390 4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  huutho, tran doan hai, tnhan198117 others thích bài này.
 5. 578
  2,053
  93
  huuloimobile

  huuloimobile V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  578
  Đã được thích:
  2,053
  LENOVO A396 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A398T 4.0
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A398T PLUS 4.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A516 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A526 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  LENOVO A529 2.3.6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  LENOVO A536 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A536S 4.4.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A586 4.0.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  LENOVO A590 4.1.1
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  huutho, tran doan hai, Hiếu mobile17 others thích bài này.
 6. 153
  210
  43
  chicong2008

  chicong2008 Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  153
  Đã được thích:
  210
  anh nào có file lenovo A850 cho em xin với
   
 7. 578
  2,053
  93
  huuloimobile

  huuloimobile V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  578
  Đã được thích:
  2,053
  LENOVO A850 4.2.2
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 8. 1,990
  5,796
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL Thành Viên BQT Super Moderator

  Bài viết:
  1,990
  Đã được thích:
  5,796
  Free Anh em nhân dịp 600 post tất cả Lenovo serial S có tiếng Việt
  Lenovo S60-A
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90-A
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S560
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S580
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S650
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S660
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S720
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S750
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S810T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S820
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S850
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S856
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S860
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S880
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S880i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S890
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S898T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S899T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S920
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S930
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S939
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S960
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S968T
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S5000
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S6000
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 9. 578
  2,053
  93
  huuloimobile

  huuloimobile V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  578
  Đã được thích:
  2,053
  còn nhiều nữa nhé ae nào cần cứ up ae sẽ up lên nhé
   
  tran doan hai, nhokcoi18, tnhan19815 others thích bài này.
 10. 252
  847
  93
  thanhoaimobile

  thanhoaimobile Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  252
  Đã được thích:
  847
  Diễn đàn hào phóng quá,thanks anh em nhìu thích rùi đấy
   
 11. 204
  734
  93
  tinhnhan96

  tinhnhan96 V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  204
  Đã được thích:
  734
  post tiếp đê anh em
   
  tran doan hai, thanhoaimobileajemca thích bài này.
 12. 1,990
  5,796
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL Thành Viên BQT Super Moderator

  Bài viết:
  1,990
  Đã được thích:
  5,796
  Lenovo A7-30HC STOCK 4.4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo P90:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K860:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo P1M:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe P1:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe S1:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe Shot Z90-A40:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe Z2 K920:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe Z K910L:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe X2:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A6000:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A1-193:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A1000-F:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A1000-FL:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000H:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000F:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000GV:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000HV:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3000T:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3500:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3500HA:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A3500HV:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7600F:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo A7600H:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo B6000:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo K30-T:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S1-37AH:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S2-38AH:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S5000:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S60-W:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S5000:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S6000-4G:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S6000L:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90-U:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90-T:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo S90-A:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo X2-CU:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo X2-EU:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Vibe X-S960:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Lenovo Z2 Pro K920:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 13. 348
  1,073
  93
  pdatmobile

  pdatmobile Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  348
  Đã được thích:
  1,073
  Cho e xin rom tiếng việt Lenovo A368T với ah
   
 14. 204
  734
  93
  tinhnhan96

  tinhnhan96 V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  204
  Đã được thích:
  734
  Lenovo Yoga Tab3 850F
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  [​IMG]

   
 15. 220
  706
  93
  duymobile88

  duymobile88 Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  220
  Đã được thích:
  706
  Lenovo A536 MT6582 Firmware
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Không có Tiếng Việt nhé

   
 16. 3
  1
  1
  trancuong

  trancuong New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  1
  chủ thớt cho em hỏi mấy bản zom lenovo s90-t kia da có tiếng việt chưa ạ
  nếu chưa có cho em xin bản TV dc ko ạ
  cảm ơn anh !
   
  cristianmobiledat thích bài này.
 17. 3
  1
  1
  trancuong

  trancuong New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  1
  bản S90-T có TV chưa a
   
 18. 3
  1
  1
  trancuong

  trancuong New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  1
  có bản S90t ko a cho em xin vs
   
 19. 2
  0
  1
  hanm8620

  hanm8620 New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  anh ơi! Em có con S90_T của China, a có rom tiếng việt hoặc biết up tiếng việt cho Lenovo S90-T up em xin với...hic
   
 20. 578
  2,053
  93
  huuloimobile

  huuloimobile V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  578
  Đã được thích:
  2,053
  viethoa thôi bạn ơi
   
  Hiếu mobile thích bài này.

Ủng hộ vietnamfone.com nào !

Chat
1
Chào bạn!
Bạn cần hỗ trợ gì ?
Gửi vài giây trước

Bắt đầu Chat


Chú ý: Bạn phải đăng nhập Facebook mới có thể trò chuyện.