Chia Sẻ Tổng hợp các rom gốc máy Nova

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 38
  98
  18
  ViVanmobile

  ViVanmobile Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  98
  Nova N1 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N2 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N4 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N6 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N6+ : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N7 + : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N8 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N9 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N10 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N11 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N12 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N14 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N15 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N16 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N17 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N18 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N19 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Nova N Tab 3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Đang tải...
 2. 1
  0
  1
  duc tien

  duc tien New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  thanks
   
 3. 1
  0
  1
  phuc6455

  phuc6455 New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  pass n4 anh oi
   
 4. 1
  0
  1
  vumobile16

  vumobile16 New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  thanks you
   
 5. 9
  4
  3
  hoangtinmobile

  hoangtinmobile New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  4
  cám ơn anh nhiều , em đang cần
   
 6. 9
  4
  3
  hoangtinmobile

  hoangtinmobile New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  4
  có pass anh ơi , cho xin pass anh
   
: rom all nova

Ủng hộ vietnamfone.com nào !