Chia Sẻ Tổng hợp All Rom Lava cho anh em vietnamfone

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 2,009
  5,819
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,819
  Nhằm dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm rom Lava iris nay mình share All file rom update liên tục khi có model mới duy nhất trên vietnamfone.com ,chúc anh em có nhiều thành công trong nghề mobile và ủng hộ 4r phát triển hơn nữa nhé
  IRIS 300 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 31OS :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 349I :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS S013 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS X1 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 349 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 349 PLUS :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 349S :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 350M :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 351 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 352 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 352E :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 354 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 355 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 356 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 360 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 401E :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 402 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 402 PLUS :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 404E :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 405 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 405 PLUS:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 406Q :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 408E :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 412 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 430 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 450 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 450PLUS :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 454 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 455 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 456 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 458Q :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 501 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 502 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 503 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 503E :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 504Q :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 504Q PLUS :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 505 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 506Q :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS 550Q :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS PRO 20 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS PRO 30 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS CONECT :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS CONECT Z7C :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS CONECT PLUS Z7C :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS XTRON Z704 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS XTRON PLUS :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS MTAB MG7 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS Z7G :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS Z7S :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS X5 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS X8 :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS X8Q :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS ARC ONE :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Last edited: 22/6/16
  tinhnhan96, dongdoi_010, thanhoaimobile2 others thích bài này.
  Đang tải...
 2. 2,009
  5,819
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,819
  AIS Pro 5.0 Star :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  AIS IRIS 700:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ATOM 2X :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS EG840:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS EG841:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  IRIS EG932:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FLAIR E1:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FLAIR E2:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FLAIR E3:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FLAIR P1:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FLAIR P1i:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FLAIR P2:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FLAIR S1:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  FLAIR Z1:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 3. 219
  701
  93
  duymobile88

  duymobile88 Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  701
  Thanks thớt nhiều
   
  ajemca, tinhnhan96thanhoaimobile thích bài này.
 4. 252
  848
  93
  thanhoaimobile

  thanhoaimobile Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  252
  Đã được thích:
  848
  thank
   
  duymobile88, ajemcatinhnhan96 thích bài này.
 5. 2,009
  5,819
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,819
  tien pacse, duymobile88tinhnhan96 thích bài này.
 6. 2,009
  5,819
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,819
  tinhnhan96 thích bài này.
 7. 205
  734
  93
  tinhnhan96

  tinhnhan96 V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  205
  Đã được thích:
  734
  quá hót,thanks hết cỡ
   
  ajemca thích bài này.
 8. 3
  0
  1
  truongthanhvf

  truongthanhvf New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Anh em nào có rom ỉis 565 cho mình xin với
   

Ủng hộ vietnamfone.com nào !