Chia Sẻ Samsung Galaxy S5 SM-G900W8 4.4.2 - Unlock - root - tiếng việt

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 260
  732
  93
  VoDanh

  VoDanh Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  260
  Đã được thích:
  732
  [​IMG]

  root phone( *#0808# dm modem adb)
  open z3x select g900w8
  wipe efs
  write g900f cert( not qcn)
  (use only usb)

  Selected model: SM-G900W8
  Selected port: COM21 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Searching ADB device... OK
  Reading phone info...
  Model: SM-G900W8
  Android version: 4.4.2
  Product code: SM-G900WZWAGLW
  Phone version: G900W8VLU1ANF4
  PDA version: G900W8VLU1ANF4
  CSC version: G900W8OYA1ANF4
  IMEI: 352308060178283
  Phone S/N: RV8F312PY3T
  Checking Super user right... true
  Backuping MMCBLK... OK
  Checking phone at COM21
  Detected ID: 00000FF3 (MSM8974)
  SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c2-00055-M8974AAAAANRZM-1
  Reading ESN... OK
  Backuping RFNV... OK
  Backuping Feature Mask... OK
  Backuping NV Item... OK
  Backuping NV Item SIM1... OK
  Backuping NV Item SIM2... OK
  Backuping Provisioning Item Files... OK
  Writing data to phone... OK
  Rebooting phone... OK
  Waiting phone... OK
  Reading QCN file... OK
  Checking phone at COM21
  Detected ID: 00000FF3 (MSM8974)
  SW Version: MPSS.DI.2.0.1.c2-00055-M8974AAAAANRZM-1
  Checking paths... OK
  Restoring EFS Backup... OK
  Restoring NV Items... OK
  Restoring NV Item SIM1... OK
  Restoring NV Item SIM2... OK
  Restoring Provisioning Item Files... OK
  Done with Samsung Tool v.18.3

  Selected model: SM-G900W8
  Selected port: COM21 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
  Selected port speed: 115200
  Checking certificate file... OK
  Searching ADB device... OK
  Reading phone info...
  Model: SM-G900W8
  Android version: 4.4.2
  Product code: Not Active
  Phone version: G900W8VLU1ANF4
  PDA version: G900W8VLU1ANF4
  CSC version: G900W8OYA1ANF4
  IMEI: Unknown
  Phone S/N: RV8F312PY3T
  Checking Super user right... true
  Bypass MSL... OK
  Checking for compatible phone and cert... OK
  Writing CERT... OK
  Checking CERT status... OK
  Rebooting phone... OK
  Done with Samsung Tool v.18.3

  LINK VIP
  CF-Auto-Root-kltecan-kltevl-smg900w8.zip
  CF-Auto-Root-kltecan-kltevl-smg900w8.tar.md5
  SM-G900F.rar
  SM-G900W8_BACKUP_2-2-2015_10-32-44

  DOWNLOAD: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  tnhan1981nhathuy20081989 thích bài này.
  Đang tải...

Ủng hộ vietnamfone.com nào !