Chia Sẻ rom Shmobile pac file

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 712
  2,229
  93
  trungvinh

  trungvinh TRƯỞNG BỐI TRƯỞNG BỐI

  Bài viết:
  712
  Đã được thích:
  2,229
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom Shmobile smart 9
  Download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom Shmobile smart 10
  Download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom Shmobile smart 11
  Download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom Shmobile smart 12
  Download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom Shmobile smart 15
  Download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom Shmobile smart 16
  Download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom Shmobile smart 19
  Download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom Shmobile smart 21
  Download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom Shmobile smart 24
  Download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom Shmobile smart25
  Download <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Tool SPD: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Tool MTK:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Pass: phuctoanstore
  Model sử dụng chip MTK thì tải tool mtk và xem hình sau, tải rom flash máy
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Chip Spreadtrum tải tool spd xem hình sau:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  tnhan1981 thích bài này.
  Đang tải...

Ủng hộ vietnamfone.com nào !