Bán File Rom HTC ONE SU T528w Desire L PM60IMG Asia WWE (World Wide English)

Thảo luận trong 'HTC'

 1. 139
  164
  43
  DoanUpRom

  DoanUpRom Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  139
  Đã được thích:
  164
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Rom dành cho thị trường châu á nên có sẵn google play.
  File có pass mua bằng Gold sẽ có pass nhé.

  Nếu máy s-on thì lưu ý mainver và cid xem có phù hợp không trước khi mua nhé. Còn S-Off thì đơn giản hơn nhiều rồi.

  [​IMG]

  Log cmd chạy trên máy mình:
  C:\Users\DoanUpRom>fastboot oem rebootRUU
  ...
  (bootloader) [Batt][info] chg_ctrl, mode = 1
  (bootloader) [Batt][info] chg_ctrl, link status = 0x0
  (bootloader) [Batt][info] chg_ctrl, CH_USBCH_STAT1_REG(0xB02) = 0x80EA50F
  (bootloader) [Batt][info] chg_ctrl, UsbChOn = 0x1 Inited = 1
  OKAY [ 0.097s]
  finished. total time: 0.099s

  C:\Users\DoanUpRom>fastboot flash zip C:\Users\DoanUpRom\Desktop\<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .zip
  < waiting for any device >
  target didn't report max-download-size
  sending 'zip' (531094 KB)...
  OKAY [ 51.255s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) rom parsing start ...
  (bootloader) rom parsing finish ...
  (bootloader) zip header checking...
  (bootloader) zip info parsing...
  (bootloader) checking model ID...
  (bootloader) checking custom ID...
  (bootloader) start image[hboot] unzipping for pre-update check...
  (bootloader) start image[hboot] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,hboot,0
  (bootloader) [RUU]UZ,hboot,52
  (bootloader) [RUU]UZ,hboot,100
  (bootloader) [RUU]WP,hboot,0
  (bootloader) [RUU]WP,hboot,99
  (bootloader) [RUU]WP,hboot,100
  (bootloader) start image[boot] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,boot,0
  (bootloader) [RUU]UZ,boot,21
  (bootloader) [RUU]UZ,boot,41
  (bootloader) [RUU]UZ,boot,61
  (bootloader) [RUU]UZ,boot,83
  (bootloader) [RUU]UZ,boot,100
  (bootloader) [RUU]WP,boot,0
  (bootloader) [RUU]WP,boot,99
  (bootloader) [RUU]WP,boot,100
  (bootloader) start image[recovery] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,recovery,0
  (bootloader) [RUU]UZ,recovery,12
  (bootloader) [RUU]UZ,recovery,26
  (bootloader) [RUU]UZ,recovery,39
  (bootloader) [RUU]UZ,recovery,52
  (bootloader) [RUU]UZ,recovery,65
  (bootloader) [RUU]UZ,recovery,88
  (bootloader) [RUU]UZ,recovery,99
  (bootloader) [RUU]UZ,recovery,100
  (bootloader) [RUU]WP,recovery,0
  (bootloader) [RUU]WP,recovery,99
  (bootloader) [RUU]WP,recovery,100
  (bootloader) start image[system] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,system,0
  (bootloader) [RUU]UZ,system,1
  (bootloader) [RUU]UZ,system,3
  (bootloader) [RUU]UZ,system,5
  (bootloader) [RUU]UZ,system,7
  (bootloader) [RUU]UZ,system,9
  (bootloader) [RUU]UZ,system,12
  (bootloader) [RUU]UZ,system,14
  (bootloader) [RUU]UZ,system,16
  (bootloader) [RUU]UZ,system,18
  (bootloader) [RUU]UZ,system,20
  (bootloader) [RUU]UZ,system,21
  (bootloader) [RUU]UZ,system,24
  (bootloader) [RUU]UZ,system,25
  (bootloader) [RUU]UZ,system,28
  (bootloader) [RUU]WP,system,0
  (bootloader) [RUU]WP,system,2
  (bootloader) [RUU]WP,system,3
  (bootloader) [RUU]WP,system,5
  (bootloader) [RUU]WP,system,7
  (bootloader) [RUU]WP,system,9
  (bootloader) [RUU]WP,system,10
  (bootloader) [RUU]WP,system,13
  (bootloader) [RUU]WP,system,14
  (bootloader) [RUU]WP,system,16
  (bootloader) [RUU]WP,system,18
  (bootloader) [RUU]WP,system,20
  (bootloader) [RUU]WP,system,21
  (bootloader) [RUU]WP,system,24
  (bootloader) [RUU]WP,system,25
  (bootloader) [RUU]WP,system,28
  (bootloader) [RUU]UZ,system,28
  (bootloader) [RUU]UZ,system,30
  (bootloader) [RUU]UZ,system,31
  (bootloader) [RUU]UZ,system,34
  (bootloader) [RUU]UZ,system,35
  (bootloader) [RUU]UZ,system,37
  (bootloader) [RUU]UZ,system,39
  (bootloader) [RUU]UZ,system,41
  (bootloader) [RUU]UZ,system,43
  (bootloader) [RUU]UZ,system,45
  (bootloader) [RUU]UZ,system,46
  (bootloader) [RUU]UZ,system,49
  (bootloader) [RUU]UZ,system,51
  (bootloader) [RUU]UZ,system,54
  (bootloader) [RUU]UZ,system,57
  (bootloader) [RUU]WP,system,28
  (bootloader) [RUU]WP,system,30
  (bootloader) [RUU]WP,system,31
  (bootloader) [RUU]WP,system,34
  (bootloader) [RUU]WP,system,35
  (bootloader) [RUU]WP,system,37
  (bootloader) [RUU]WP,system,39
  (bootloader) [RUU]WP,system,41
  (bootloader) [RUU]WP,system,43
  (bootloader) [RUU]WP,system,45
  (bootloader) [RUU]WP,system,46
  (bootloader) [RUU]WP,system,49
  (bootloader) [RUU]WP,system,50
  (bootloader) [RUU]WP,system,52
  (bootloader) [RUU]WP,system,54
  (bootloader) [RUU]WP,system,57
  (bootloader) [RUU]UZ,system,57
  (bootloader) [RUU]UZ,system,59
  (bootloader) [RUU]UZ,system,61
  (bootloader) [RUU]UZ,system,64
  (bootloader) [RUU]UZ,system,66
  (bootloader) [RUU]UZ,system,68
  (bootloader) [RUU]UZ,system,70
  (bootloader) [RUU]UZ,system,72
  (bootloader) [RUU]UZ,system,73
  (bootloader) [RUU]UZ,system,76
  (bootloader) [RUU]UZ,system,78
  (bootloader) [RUU]UZ,system,80
  (bootloader) [RUU]UZ,system,82
  (bootloader) [RUU]UZ,system,84
  (bootloader) [RUU]UZ,system,86
  (bootloader) [RUU]WP,system,57
  (bootloader) [RUU]WP,system,59
  (bootloader) [RUU]WP,system,60
  (bootloader) [RUU]WP,system,63
  (bootloader) [RUU]WP,system,64
  (bootloader) [RUU]WP,system,66
  (bootloader) [RUU]WP,system,68
  (bootloader) [RUU]WP,system,70
  (bootloader) [RUU]WP,system,72
  (bootloader) [RUU]WP,system,74
  (bootloader) [RUU]WP,system,75
  (bootloader) [RUU]WP,system,78
  (bootloader) [RUU]WP,system,79
  (bootloader) [RUU]WP,system,81
  (bootloader) [RUU]WP,system,83
  (bootloader) [RUU]WP,system,86
  (bootloader) [RUU]UZ,system,86
  (bootloader) [RUU]UZ,system,87
  (bootloader) [RUU]UZ,system,88
  (bootloader) [RUU]UZ,system,89
  (bootloader) [RUU]UZ,system,90
  (bootloader) [RUU]UZ,system,91
  (bootloader) [RUU]UZ,system,93
  (bootloader) [RUU]UZ,system,93
  (bootloader) [RUU]UZ,system,94
  (bootloader) [RUU]UZ,system,96
  (bootloader) [RUU]UZ,system,97
  (bootloader) [RUU]UZ,system,98
  (bootloader) [RUU]UZ,system,99
  (bootloader) [RUU]UZ,system,100
  (bootloader) [RUU]WP,system,86
  (bootloader) [RUU]WP,system,87
  (bootloader) [RUU]WP,system,88
  (bootloader) [RUU]WP,system,89
  (bootloader) [RUU]WP,system,91
  (bootloader) [RUU]WP,system,92
  (bootloader) [RUU]WP,system,93
  (bootloader) [RUU]WP,system,94
  (bootloader) [RUU]WP,system,96
  (bootloader) [RUU]WP,system,97
  (bootloader) [RUU]WP,system,98
  (bootloader) [RUU]WP,system,100
  (bootloader) start image[sp1] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,sp1,0
  (bootloader) [RUU]UZ,sp1,100
  (bootloader) [RUU]WP,sp1,0
  (bootloader) [RUU]WP,sp1,100
  (bootloader) start image[wifi] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,wifi,0
  (bootloader) [RUU]UZ,wifi,100
  (bootloader) [RUU]WP,wifi,0
  (bootloader) [RUU]WP,wifi,100
  (bootloader) start image[spcustom] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,spcustom,0
  (bootloader) [RUU]UZ,spcustom,100
  (bootloader) [RUU]WP,spcustom,0
  (bootloader) [RUU]WP,spcustom,100
  (bootloader) start image[dzdata] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,dzdata,0
  (bootloader) [RUU]UZ,dzdata,72
  (bootloader) [RUU]UZ,dzdata,100
  (bootloader) [RUU]WP,dzdata,0
  (bootloader) [RUU]WP,dzdata,98
  (bootloader) [RUU]WP,dzdata,100
  (bootloader) start image[modemfs] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,modemfs,0
  (bootloader) [RUU]UZ,modemfs,90
  (bootloader) [RUU]UZ,modemfs,100
  (bootloader) [RUU]WP,modemfs,0
  (bootloader) [RUU]WP,modemfs,100
  (bootloader) start image[b2_xloader] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,b2_xloader,0
  (bootloader) [RUU]UZ,b2_xloader,100
  (bootloader) [RUU]WP,b2_xloader,0
  (bootloader) [RUU]WP,b2_xloader,100
  (bootloader) start image[meminit] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,meminit,0
  (bootloader) [RUU]UZ,meminit,100
  (bootloader) [RUU]WP,meminit,0
  (bootloader) [RUU]WP,meminit,100
  (bootloader) start image[prcmufw] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,prcmufw,0
  (bootloader) [RUU]UZ,prcmufw,100
  (bootloader) [RUU]WP,prcmufw,0
  (bootloader) [RUU]WP,prcmufw,100
  (bootloader) start image[imc] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,imc,0
  (bootloader) [RUU]UZ,imc,10
  (bootloader) [RUU]UZ,imc,20
  (bootloader) [RUU]UZ,imc,34
  (bootloader) [RUU]UZ,imc,49
  (bootloader) [RUU]UZ,imc,62
  (bootloader) [RUU]UZ,imc,72
  (bootloader) [RUU]UZ,imc,83
  (bootloader) [RUU]UZ,imc,96
  (bootloader) [RUU]UZ,imc,100
  (bootloader) [RUU]WP,imc,0
  (bootloader) [RUU]WP,imc,10
  (bootloader) [RUU]WP,imc,24
  (bootloader) [RUU]WP,imc,38
  (bootloader) [RUU]WP,imc,48
  (bootloader) [RUU]WP,imc,62
  (bootloader) [RUU]WP,imc,72
  (bootloader) [RUU]WP,imc,82
  (bootloader) [RUU]WP,imc,96
  (bootloader) [RUU]WP,imc,100
  (bootloader) start image[itp] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,itp,0
  (bootloader) [RUU]UZ,itp,100
  (bootloader) [RUU]WP,itp,0
  (bootloader) [RUU]WP,itp,100
  (bootloader) start image[tp] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,tp,0
  (bootloader) [RUU]UZ,tp,100
  (bootloader) [RUU]WP,tp,0
  (bootloader) start image[radio] unzipping & flushing...
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,0
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,5
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,15
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,25
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,31
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,40
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,49
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,55
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,64
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,69
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,74
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,79
  (bootloader) [RUU]UZ,radio,100
  (bootloader) [RUU]WP,radio,0
  (bootloader) [RUU]WP,radio,100
  OKAY [473.408s]
  finished. total time: 524.668s

  C:\Users\DoanUpRom>fastboot reboot
  rebooting...

  finished. total time: 0.083s

   
  DoanUpRomDLT528w027
  ajemca, hoaquygl, tnhan19812 others thích bài này.
  Đang tải...
 2. 252
  850
  93
  thanhoaimobile

  thanhoaimobile Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  252
  Đã được thích:
  850
  Thánh up rom đây rồi
   
  ajemca thích bài này.
 3. 160
  120
  43
  hoaquygl

  hoaquygl Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  160
  Đã được thích:
  120
  File up bằng gì vậy thánh ơi, hỗ trợ dc không
  bật nguồn lên là nó hiển thị như vầy nè anh
  [​IMG]
  File trên chay hết không
   
 4. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Chạy hết nhưng trước hết máy phải tháo máy kiểm tra lại phím volume đã,máy s-off và unlocked nhé bạn
   
 5. 112
  0
  16
  PhanNamx7

  PhanNamx7 Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  0
 6. 112
  0
  16
  PhanNamx7

  PhanNamx7 Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  0

Ủng hộ vietnamfone.com nào !