Chia Sẻ Rom Gốc All Sony Xperia Duy Nhất Tại Vietnamfone

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia X8 (Version 2.1) E15a :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia X8 (Version 2.1) E15i :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia X10 (Version 2.3.3) X10a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia X10 (Version 2.3.3) X10i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia X10 Docomo (Version 2.3.3) SO-01B:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia X10 Mini (Version 2.1) E10a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia X10 Mini (Version 2.1) E10i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia X10 Mini Pro (Version 2.1) U20:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia X10 Mini Pro (Version 2.1) U20i
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Play (Version 2.3.4) R800a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Play (Version 2.3.4) R800i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Play (Version 2.3.4) R800:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Play (Version 2.3.4) R800x :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Play (Version 2.3.3) R800at:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Arc (Version 4.0.4) LT15a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Arc (Version 4.0.4) LT15i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Arc S (Version 4.0.4) LT18a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Arc S (Version 4.0.4) LT18i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Neo (Version 4.0.4) MT15a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Neo (Version 4.0.4) MT15i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Neo V (Version 4.0.4) MT11a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Neo V (Version 4.0.4) MT11i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Pro (Version 4.0.4) MK16a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Pro (Version 4.0.4) MK16i :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Ray (Version 4.0.4) ST18a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Ray (Version 4.0.4) ST18i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Mini (Version 4.0.4) ST15a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Mini (Version 4.0.4) ST15i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Mini Pro (Version 4.0.4) SK17a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Mini Pro (Version 4.0.4) SK17i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Active (Version 4.0.4) ST17a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Active (Version 4.0.4) ST17i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Live Walkman (Version 4.0.4) WT19a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Live Walkman (Version 4.0.4) WT19i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SE W8 Walkman (Version 2.1.1) E16i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  SE W19a (Version 4.0.4)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Còn nữa

   
  Last edited: 31/5/16
  Đang tải...
 2. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia Neo L (Version 4.0.4) MT25i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia S (Version 4.1.2) LT26i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia SL (Version 4.1.2) LT26ii:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia U (Version 4.0.4) ST25a :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia U (Version 4.0.4) ST25i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Sola (Version 4.0.4) MT27i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia P (Version 4.1.2) LT22i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia ION (Version 4.1.2) LT28at :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia ION (Version 4.1.2) LT28i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia ION (Version 4.1.2) LT28h:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Go (Version 4.1.2) ST27a :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Go (Version 4.1.2) ST27i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Acro S (Version 4.1.2) LT26w:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Tipo (Version 4.0.4) ST21a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Tipo (Version 4.0.4) ST21i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Tipo Dual (Version 4.0.4) ST21a2:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Tipo Dual (Version 4.0.4) ST21i2:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Pro (Version 4.0.4) MK16i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Link Sống Mãi
  Còn tiếp

   
 3. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia Miro (Version 4.0.4) ST23a :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Miro (Version 4.0.4) ST23i :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia T (Version 4.1.2) LT30p:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia T (Version 4.3) LT30p:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia T (Version 4.3) LT30a :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia TL Bell (Version 4.1.2) LT30at :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia TL Bell (Version 4.1.2) LT30a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia TX (Version 4.3) LT29i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia TX (Version 4.1.2) LT29i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia J (Version 4.1.2) ST26a :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia J (Version 4.1.2) ST26i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia V (Version 4.1.2) LT25i:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia TL (Version 4.1.2) LT30a:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Còn Tiếp

   
  Last edited: 1/6/16
 4. 133
  409
  63
  cristianmobiledat

  cristianmobiledat Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  133
  Đã được thích:
  409
  qua hót thanks thớt nha
   
 5. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia Z1 (Version 4.2.2) C6902:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1 (Version 4.4.4) C6902:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1S (Version 4.4.4) C6916:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1 (Version 5.0.2) C6902:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1 (Version 4.2.2) C6903:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1 (Version 4.4.4) C6903:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1 (Version 5.1.1) C6903:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1 (Version 5.0.2) C6903:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1 (Version 4.4.4) C6916:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1 (Version 4.2.2) LH39:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1 Compact(Version 5.0.2)D5503:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z1 Compact(Version 5.1.1)D5503:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Last edited: 27/9/16
 6. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia SP (Version 4.1.2) C5302:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia SP (Version 4.3) C5302:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia SP (Version 4.1.2) C5303:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia SP (Version 4.3) C5303:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia SP (Version 4.1.2) C5306:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia L (Version 4.2.2) C2104:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia L (Version 4.2.2) C2105:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 7. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia ZR (Version 4.1.2) C5502:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia ZR (Version 4.3) C5502:
  VietNam
  Part 1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Part 2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia ZR (Version 5.0.2) C5502:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia ZR (Version 5.1.1) C5502:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia ZR (Version 4.2.2) C5503:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia ZR (Version 5.0.2) C5503:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia ZR (Version 5.1.1) C5503:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 8. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia M (Version 4.3) C1904:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M (Version 4.3) C1905:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M (Version 4.4.2) C1905:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M Dual (Version 4.3) C2005:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M Dual (Version 4.4.2) C2005:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M Dual (Version 4.3) C2004:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M Dual (Version 4.4.2) C2004:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M2 (Version 5.1.1) D2302:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M2 (Version 4.4.2) D2303:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M2 (Version 5.1.1) D2303:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M2 (Version 4.4.2) D2305:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M2 LTE(Version 4.4.2) D2306:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M2 AQua (Version 4.4.2) D2403:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M2 AQua (Version 5.1.1) D2403:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M4 AQua (Version 5.0) E2303:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M4 AQua (Version 6.0.1) E2303:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M4 AQua LTE(Version 5.0) E2306:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M4 AQua Dual (Version 5.0) E2312:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia M4 AQua Dual (Version 5.0) E2363:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Last edited: 27/7/16
 9. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia Z3 (Version 5.0.2) D6553:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 (Version 5.0.2) D6553:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 (Version 5.1.1) D6553:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 Compact (Version 5.0.2) D5833:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 Compact (Version 6.0.1) D5833:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 Compact (Version 6.0.1) D5803:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 Dual (Version 5.0.2) D6633:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 Dual (Version 5.1.1) D6633:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 Dual (Version 6.0.1) D6633:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 Dual (Version 5.1.1) D6683:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 (Version 5.1.1) D6603:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 (Version 6.0) D6603:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 (Version 6.0.1) D6603:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 (Version 7.0) D6603:
  Zip File :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 (Version 6.0.1) D6646:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3 (Version 6.0.1) D6653:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z3v (Version 5.1.1) D6708:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Zip :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Last edited: 27/7/16
 10. 29
  14
  3
  letan19905000

  letan19905000 New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  29
  Đã được thích:
  14
  up bang flashtool được ko thớt
   
  anhduc1102 thích bài này.
 11. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Đuôi FTF úp bằng Flashtool Sony bạn nha
   
  tnhan1981 thích bài này.
 12. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia T2 Ultra Dual (Version 5.0.1) D5322:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia T2 Ultra Dual (Version 5.1.1) D5322:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia T2 Ultra (Version 5.0.1) D5303:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia T2 Ultra (Version 5.1.1) D5303:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Last edited: 27/7/16
 13. 91
  251
  53
  longthanhdongnai80

  longthanhdongnai80 Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  91
  Đã được thích:
  251
  Thanks thớt nhiều
   
  thanhoaimobile, apocalipse, duymobile882 others thích bài này.
 14. 38
  98
  18
  ViVanmobile

  ViVanmobile Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  98
  Toàn rom hót thanks thớt rất nhiều
   
 15. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia Z4 Tablet LTE (Version 6.0.1) SGP711:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z4 (Version 6.0.1) SO-V31:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z4 (Version 6.0.1) SO-402:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z4 (Version 6.0.1) SO-03G:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Last edited: 22/9/16
 16. 91
  251
  53
  longthanhdongnai80

  longthanhdongnai80 Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  91
  Đã được thích:
  251
  Rất hữu ích,thanks
   
 17. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia Z5 Compact (Version 6.0.1) E5803 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 Compact (Version 5.1.1) E5823 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 Compact (Version 6.0.1) E5823 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 (Version 6.0.1) E6603:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 (Version 5.1.1) E6653:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 (Version 6.0.1) E6653:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 Dual (Version 5.1.1) E6683:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 Dual (Version 6.0.1) E6683:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 Dual (Version 5.1.1) E6633:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 Dual (Version 6.0.1) E6633:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 Priemium (Version 6.0.1) E6853:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia Z5 Priemium Dual (Version 6.0.1) E6833:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 18. 38
  98
  18
  ViVanmobile

  ViVanmobile Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  98
  thanks!!!!!
   
  thanhoaimobile, apocalipseduymobile88 thích bài này.
 19. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia E (Version 4.1.1) C1504:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia E (Version 4.1.1) C1505:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia E Dual (Version 4.1.1) C1604:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia E Dual (Version 4.1.1) C1605:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xpreia E1 (Version 4.4.2) D2004:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xpreia E1 (Version 4.3) D2005:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xpreia E1 (Version 4.4.2) D2005:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia E1 Dual (Version 4.4.2) D2104:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia E1 Dual (Version 4.3) D2105:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia E1 Dual (Version 4.4.2) D2105:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia E1 Dual (Version 4.4.2) D2114:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Last edited: 6/8/16
 20. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Trên Các 4r đã tổng hợp các rom này nhưng đa phần là Link die hoặc lỗi,việc tìm kiếm cũng khó khăn.Nay mình tổng hợp được rom của all dòng Sony Xperia link sống mãi duy nhất trên vietnamfone.com anh em tải về đỡ phải tìm mất công nha
  Xperia C (Version 4.2.2) C2304:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia C (Version 4.2.2) C2305:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia C3 (Version 4.4.2) D2533 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia C3 (Version 5.0.2) D2533 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia C3 (Version 5.1.1) D2533 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia C3 Dual(Version 4.4.2) D2502 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia C3 Dual(Version 5.0.2) D2502 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Xperia C3 Dual(Version 5.1.1) D2502 :
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Last edited: 27/7/16

Ủng hộ vietnamfone.com nào !