Chia Sẻ ROM các dòng OPPO

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  .ROM Mobile OPPO X909T – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  18.ROM Mobile OPPO X905 – ROM Android 4.0.3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  19.ROM Mobile OPPO X903 – ROM Android 2.3.5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  20.ROM Mobile OPPO U707T – ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  21.ROM Mobile OPPO U705T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  22.ROM Mobile OPPO U701T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  23.ROM Mobile OPPO U701 – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  24.ROM Mobile OPPO T29 – ROM Android 4.1.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  25.ROM Mobile OPPO R821T – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  26.ROM Mobile OPPO R815T – ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  27.ROM Mobile OPPO R817T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  28.ROM Mobile OPPO R813T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  29.ROM Mobile OPPO R817 – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  30.ROM Mobile OPPO R811 – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  31.ROM Mobile OPPO R807 – ROM Android 2.3.6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  32.ROM Mobile OPPO R805 – ROM Android 2.3.6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  33.ROM Mobile OPPO R801T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  34.ROM Mobile OPPO R801 – ROM Android 2.3.6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  35.ROM Mobile OPPO R601 – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  36.ROM Mobile OPPO N1T – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  ROM Mobile OPPO X909T – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  54.ROM Mobile OPPO X905 – ROM Android 4.0.3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  55.ROM Mobile OPPO X903 – ROM Android 2.3.5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  56.ROM Mobile OPPO U707T – ROM Android 4.2.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  57.ROM Mobile OPPO U705T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  58.ROM Mobile OPPO U701T – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  59.ROM Mobile OPPO U701 – ROM Android 4.0.4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  60.ROM Mobile OPPO T29 – ROM Android 4.1.1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  61.ROM Mobile OPPO R821T – ROM Android 4.2.2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Last edited: 24/10/15
  Đang tải...

Ủng hộ vietnamfone.com nào !