Thông Tin New SPT Box update& Support

Thảo luận trong 'New Update'

 1. 402
  1,231
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,231
  SPT Software v19.8.8 released
  - SM-A300F Flash/Unlock/Super IMEI Repair
  - GT-I9060M Flash/Unlock/IMEI Repair
  - GT-I9060I Flash/Unlock/IMEI Repair
  - SM-N750S Unlock/Super IMEI Repair
  - SHV-E370K Flash/Unlock/IMEI Repair
  - SM-N7509V Flash/Unlock/Super IMEI Repair
  - SM-A700H Flash
  - SM-A700FD Flash
  - SM-E700H Flash
  - SM-A7000 Flash
  - SM-G920S Flash
  - SM-G920L Flash
  - SM-G920K Flash
  - SM-G920V Flash
  - SM-G920T1 Flash
  - SM-G920T Flash
  - SM-G9250 Flash
  - SM-G9200 Flash
  - SM-E7000 Flash
  - SM-G925V Flash
  - SM-G920P Flash
  - SM-G925T Flash
  - SM-G925F Flash
  - SM-A500F Flash
  - SM-S975L Flash
  - SM-P900 Flash
  - SM-G720AX Flash
  - SM-G7200 Flash
  - SM-G920F Flash
  - SM-A500YZ Flash
  - SM-N916S Flash
   
  huydim thích bài này.
  Đang tải...
 2. 402
  1,231
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,231
  SPT Software v20.1.2 released
  - SM-T111M IMEI/Unlock/Flash
  - SM-A5009 Flash
  - SM-A3009 Flash
  - SM-G925R7 Flash
  - SM-G920R7 Flash
  - SM-G925R6 Flash
  - SM-G920R6 Flash
  - SM-G920W8 Flash
  - SM-G925W8 Flash
  - SM-G925A Flash
  - SM-G925P Flash
  - SM-G925R4 Flash
  - SM-G920R4 Flash
  - SM-G925I Flash
  - SM-G920I Flash
  - SM-G925D Flash
  - SM-G920D Flash
  - SM-G925L Flash
  - SM-G925K Flash
  - SM-G925S Flash
  - SM-T237Z Flash
  - SM-G920AZ Flash
  - SM-G920A Flash

  Direct Unlock for models:
  - SM-A300H, SM-A300FU, SM-A300F, SM-A300G, SM-A300M, SM-A300Y
  - SM-A500F, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500M, SM-A500XZ
  - SM-A7000, SM-A700F, SM-A700H, SM-A700FD
  - SM-N900K, SM-N900L, SM-N900S, SM-N900V, SM-N9005, SM-N900P, SM-N900A, SM-N900T, SM-N900W8
  - SM-N910A, SM-N910F, SM-N910P, SM-N910T, SM-N910V, SM-N910U, SM-N910W8, SM-N910G
  - SM-G900A, SM-G900F, SM-G900I, SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900P, SM-G900S, SM-G900T, SM-G900T1, SM-G900W8, SM-G900FD, SM-G900FG, SM-G900MD
  - SM-G9008W, SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9009D, SM-G9009W
  - SM-G357M, SM-G357F, SM-G357FZ
  - SM-G360G, SM-G360M, SM-G360GY, SM-G360FY, SM-G360AZ, SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609, SM-G360P, SM-G360BT
  - SM-G386W, SM-G386T
  - SM-G530H, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530M, SM-G530Y, SM-G530FZ, SM-G5308W, SM-G5309W
  - SM-G710, SM-G710K, SM-G710L, SM-G710S, SM-G7102, SM-G7102T, SM-G7105, SM-G7105L
  - SM-G7200, SM-G720AX, SM-G720NO, SM-G7202
  - SM-G750A, SM-G750H, SM-G7508Q, SM-G7509
  - SM-G870A, SM-G870F, SM-G870D, SM-G870W
  - SM-T321, SM-T321A
  - SM-T330, SM-T331, SM-T331C, SM-T332
  - SM-T217A, SM-T217T, SM-T217S
  - SM-G730A, SM-G730W8
  - SHV-E330K, SHV-E330L, SHV-E330S
  - GT-I8730, GT-I8730T
  - GT-I9190, GT-I9192, GT-I9195, GT-I9195L, GT-I9195T, GT-I9197, GT-I9198
  - GT-I9200, GT-I9205, GT-I9208
  - GT-I9295
  - GT-I9300I, GT-I9301I, GT-I9308I
  - GT-I9305, GT-I9305N, GT-I9305T
  - GT-I9505, GT-I9506
  - GT-I9515, GT-I9515L
  - GT-S7275, GT-S7275T, GT-S7275B, GT-S7275R, GT-S7275Y
  - GT-S7572
  - SGH-M819N
  - SGH-M919, SGH-M919M, SGH-M919V
  - SGH-I317, SGH-I317M
  - SGH-I337, SGH-I337M, SGH-I337Z
  - SGH-I437, SGH-I437P, SGH-I437Z
  - SGH-I527, SGH-I527M
  - SGH-I537
  - SGH-I747, SGH-I747D, SGH-I747M
  - SGH-T889, SGH-T889V
  - SGH-T999, SGH-T999V, SGH-T999N, SGH-T999L
  - SC-01F
  - SC-04E
   
  huydim thích bài này.
 3. 402
  1,231
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,231
  SPT Software v20.2.1 released
  - SCH-W789 Flash/Meid/Unlock/Imei
  - SM-G800F Flash/Super IMEI/Unlock
  - GT-I9515T Flash/Unlock/IMEI
  - GT-I9515L Flash/Unlock/IMEI
  - GT-I9515H Flash/Unlock/IMEI
  - GT-I9235 Flash/Unlock/IMEI
  - GT-I9230 Flash/Unlock/IMEI
  - SM-E500F Flash
  - SM-A700F Flash
   
  huydim thích bài này.

Ủng hộ vietnamfone.com nào !