Chia Sẻ Lumia khóa chống đặt lại (reset protection recovery key)

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 102
  244
  43
  Thanh Tra

  Thanh Tra Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  102
  Đã được thích:
  244
  video hướng dẫn
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  1 Cambiar ROM Lumia 640 AT&T
  video hướng dẫn
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Descarga la ROM desde aqui

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Cabs::
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Lumia Flash Tool

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  WindowsDeviceRecoveryTool

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Este es solo necesario para los 640 AT&T

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Password: Unavidewe827
  Creditos
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  2 Cambiar ROM Lumia
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Descargar ROM desde aqui

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     3 iutool
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Archivos actualización por cmd
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  4 7z
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  5 Realizar Interop Unlock
  video
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  6 Realizar Cambio de RM
  video
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Last edited: 3/7/17
  letinhclover, nick thu, ajemca3 others thích bài này.
  Đang tải...
 2. 2,009
  5,828
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,828
  Chỉ fix được tạm thời thôi,chứ reset lại vẫn bị hỏi lại nhé
  Video hướng dẫn <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  letinhclover thích bài này.

Ủng hộ vietnamfone.com nào !