Chia Sẻ iOS 10.3.3 Download

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 884
  1,847
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,847
  • Apple has released iOS 10.3.3 for the iPhone, iPad, and iPod touch.
  • iOS 10.3.3 includes bug fixes and improves the security of your iPhone or iPad.



  • iPhone iOS

  10.3.3 (5 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (5 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (5s GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (5s GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (5c GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (5c GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (6+): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (6): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (6s): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (6s+): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (SE): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (7 GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (7+ GSM+CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   



  • iPad iOS

  10.3.3 (iPad 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad 4 GSM): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad 4 GSM_CDMA): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Air Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Air Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Mini 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Air China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Mini 2 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Mini 3 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Mini 3 China): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Air 2 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Mini 4 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Pro Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Pro Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad 5 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad 5 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  10.3.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   



  • iPod iOS

  10.3.3 (6G): <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Đang tải...

Ủng hộ vietnamfone.com nào !