Chia Sẻ FUIL FILE s7 - s7 edge - s6 edge - note5 - s6 edge plus

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 162
  190
  43
  Hiếu mobile

  Hiếu mobile Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  162
  Đã được thích:
  190

  [​IMG]


  SAMSUNG FUIL 4 FILE - SỬA LỖI / UNBRICK
  Galaxy Note5
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Android 6.0.1)  -------
  Galaxy S6 edge
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Android 6.0.1)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Android 6.0.1)

  link; G925V


  link; 404SC​


  --------
  Galaxy S6 Edge Plus
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Android 6.0.1)  ----------
  Galaxy S7
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Android 6.0.1)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Android 6.0.1)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Android 6.0.1)


  link ;<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  link ;G930FXXU1APD3/BTU
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  link;G930LKLU1APCF/LUC
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  -----------
  Galaxy S7 edge
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Android 6.0.1)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Android 6.0.1)
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    (Android 6.0.1)

  link ; <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  link ;G935FD-G935FXXU1APD1/XXV
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  link ;G935FXXU1APC8/BTU
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ----------​

   
  ajemca, nhathuy20081989mobilengocan thích bài này.
  Đang tải...

Ủng hộ vietnamfone.com nào !