Bán File File rom gốc backup Gionee L200 [MediaTek] MT6250

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 139
  164
  43
  DoanUpRom

  DoanUpRom Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  139
  Đã được thích:
  164
  Máy khách mang đến phá mật khẩu tiện read luôn rom gốc bằng infinity cm2.

  Link google driver down nhanh max speed:

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  [​IMG]
  [​IMG]


  Wait for phone...
  Phone found! [ 29 ]
  Sync...
  Sync Ok, read regs...
  Inital regs read done
  Boot Info :
  BB_CPU_ID : 625A
  BB_CPU_HW : CA01
  BB_CPU_SW : 0001
  BB_CPU_SB : 8000
  BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6250_S0000
  BB_CPU_SN : 80C0F39F2CBBB8575EBDE4EF3F150840
  BROM Protocol Version : 05
  Setting...
  Setting done , result code 0x000E
  BROM stage done
  Seek and prepare DownloadAgent
  DownloadAgent matching HW Found!
  DA verify and select done
  Sending DA to target ...
  InitRes : 00000000
  DEV[0] : EF00 4000 1600 0000
  DEV[1] : 0000 0000 0000 0000
  DA_INFO : 0xC0 , Ver : 3.2 , BBID : 0x88
  SOC_VERIFY : 0xC1
  BOOT_STYLE : SF_FLASH_BOOT
  NOR Flash IC initialized
  [0] : FLASH_VEN : 0x00E2 , [WINBOND] W25Q32BV
  [0] : FLASH_DIE : 00EF 0040 0016 0000
  [0] : FLASH_LEN : 0x00400000
  INT_RAM : 0x0000D400
  EXT_RAM : 0x00400000
  Reading Flash Content now ...

  Read Flash now
  Read Ok , 4194304 bytes read
  Check and collect compile info
  File_Info : WBG1307GV_0201_PCB01_gprs_MT6250_S00.1307GV_0201_V0753.bin
  FileVersion : 1307GV_0201_V0753

  [ScatCFG] : MT6250 / 1307GV_0201_V0753 / NOR , SF
  Firmware saved to : C:\InfinityBox\CM2MTK\Read_out\WBG1307GV_0201_PCB01_gprs_MT6250_S00\

   
  DoanUpRomL200271
  Đang tải...
: Gionee L200

Ủng hộ vietnamfone.com nào !