Chia Sẻ File các Dòng Máy ConnSpeed

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  Thư mục chính: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Phầ mềm chạy Spreadtrum: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Driver cáp USB: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Phầ mềm chạy Mstart: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Phầ mềm chạy MTK: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Tất cả các file flash sẽ được cập nhật ở đây.

  Thư mục chung của file. <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Dòng MTK

  File ConnSpeed M8 MTK 6252 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng MTK chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .

  File ConnSpeed M18 MTK 6252 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng MTK chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .

  File ConnSpeed M160 MTK 6252 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng MTK chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .

  File ConnSpeed M5 MTK 6252 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng MTK chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .

  File ConnSpeed M6 MTK 6252 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng MTK chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   .

  File ConnSpeed C1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng MTK chạy bằng Flash Tool

  File ConnSpeed C3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng MTK chạy bằng Flash Tool ( chạy xong vào format chọn "auto format fat" để vào được phần cài WAP)

  File ConnSpeed C5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng MTK chạy bằng Flash Tool

  File Flash ConnSpeed C7: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng MTK chạy bằng Flash tool hoặc MiltiPort.

  File Flash ConnSpeed T9: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng MTK chạy bằng Flash tool hoặc MiltiPort.

  File Flash ConnSpeed M118I CPU 6223: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng MTK chạy bằng Flash Tool

  File Flash ConnSpeed M167: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Có phần mềm chạy đính kèm <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Dòng Spreadtrum

  File ConnSpeed C5150: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M8 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConSpeed M17 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConSpeed M17 6620 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConSpeed M18 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M108 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M109 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M116 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M117 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M150 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M160 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M19 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M2730 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR. (Máy M6 có nhiều dòng máy Quý Đại Lý vui lòng chọn đúng file)

  File ConnSpeed M7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M189 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File Flash ConnSpeed M189 New: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

  File Flash ConnSpeed M189 Sóng 1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

  File Flash ConnSpeed M189 Sóng 2: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

  File ConnSpeed M389 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M199 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng MTK phần mềm chạy và file hướng dẫn có luôn tong đây

  File Flash ConnSpeed M6: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR. Tùy vào máy chọn file

  File Flash ConnSpeed M2730 Fix Loa rè: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File Flash ConnSpeed M9: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File Flash ConnSpeed M2710: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File Flash ConnSpeed M200: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File Flash ConnSpeed M119: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File Flash ConnSpeed M2700: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File Flash ConnSpeed M1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File Flash ConnSpeed X3: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR. FIX lỗi gởi tin nhắn từ nhật ký cuộc gọi

  File Flash ConnSpeed M5: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

  File Flash ConnSpeed M123: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

  File Flash ConnSpeed X1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR. Nhấn nút trên cùng bên tay trái để chuyển về bootloader mới chạy được. Cáp chung với M167. cáp không chip USB. là cáp sạc. câu thêm giây từ chân mas( dây đen qua chân còn trống)

  File Flash ConnSpeed M201: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

  File Flash ConnSpeed M2730 - M201 Máy Tính: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

  File ConnSpeed M150 6600 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M150 6620 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File ConnSpeed M180 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

  File Flash ConnSpeed M123 New: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp A16-M17

  File Flash ConnSpeed M167 New: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp C1-M189-M199

  File Flash ConnSpeed LX.INNOVA: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp M18

  File Flash ConnSpeed M27 đầu imei 35: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp M17

  File Flash ConnSpeed M27 đầu imei 86 và connSpeed M112 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp M17

  File Flash ConnSpeed T7 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    có phần mềm chạy và sơ đồ cáp kèm theo

  File Flash ConnSpeed M112 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp M17

  File Flash ConnSpeed M7 NEW : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp M17

  Dòng MStart

  Hướng Dẫn Chạy <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Mstart chạy bằng MobileProductionToolPack_SZ.

  File ConnSpeed T5 - T7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    dòng Mstart chạy bằng MobileProductionToolPack_SZ.

  File ConnSpeed T3 3D <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T1 3D <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Không JAVA dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T15 3D <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Không JAVA dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T1 3D <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   Có JAVA dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T7 3D <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T5_12Pin 3D <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T5_5Pin 3D <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T11 3D <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T4S 3D <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M102 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M28 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T4S New <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed T17 New <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng MobileProductionToolPack_SZ

  File ConnSpeed T35 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng MobileProductionToolPack_SZ

  File ConnSpeed T9_NEW_treo <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   dòng Mstart chạy bằng MobileProductionToolPack_SZ 1.7.4

  Dòng CollSand

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M19 LOD: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    phần mềm chạy máy:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    hướng dẫn chạy: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Video hướng dẫn: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M16 LOD: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    phần mềm chạy máy:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    hướng dẫn chạy: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Video hướng dẫn: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M1 LOD: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    phần mềm chạy máy:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    hướng dẫn chạy: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Video hướng dẫn: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M19 LOD Fix Pin Ảo: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    phần mềm chạy máy:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    hướng dẫn chạy: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Video hướng dẫn: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed C5150 LOD Fix Loa Rè: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    phần mềm chạy máy:<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    hướng dẫn chạy: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    Video hướng dẫn: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M17 LOD <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M19 LOD <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File AMY A5 LOD <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M200 LOD <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M11 LOD <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M12 LOD <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M218 LOD <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed C5150 NEW LOD <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M126<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  File ConnSpeed M126<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  blockgsm thích bài này.
  Đang tải...
: ROM CONSPEED

Ủng hộ vietnamfone.com nào !