Thông Tin BST Dongle Released update tại đây

Thảo luận trong 'New Update'

 1. 794
  1,361
  93
  Minh Phương _tq

  Minh Phương _tq Support Box V.I.P

  Bài viết:
  794
  Đã được thích:
  1,361
  BST Dongle Released V3.27.16 - Discussion Here

  V3.27.16
  --------------------
  Added:
  [Samsung]
  > Added SCH-P709 {Unlock,IMEI/MEID,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SCH-P709E {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI/MEID,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SCH-P729 {Flash,ScreenLock,Unlock,IMEI/MEID,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G920AZ {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T705W {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T715 {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T715C {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T715Y {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T815 {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T815C {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T815Y {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T817 {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T817P {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)MEID,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T817R4 {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)MEID,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-T817W {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-G530AZ {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-G530MU {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-G530P {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-G530T {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-G530W {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added GT-S7278 {Flash,ScreenLock,Unlock,IMEI,Read/Write EFS}
  > Added GT-S7278U {Flash,ScreenLock,Unlock,IMEI,Read/Write EFS}
  > Added GT-S7898 {Unlock,IMEI,Read/Write EFS}
  > Added SM-G3858 {Flash,ScreenLock,Unlock,IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-J100F {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-J100FN {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-J100G {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-J100M {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-J100MU {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-J100Y {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-J110F {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-J110G {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-J110M {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-G361F {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-G388F {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-G531F {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-G531M {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-G531Y {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-T239 {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-T2397 {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-T239C {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-T239M {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-G9250 {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added SM-G9209 {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added SM-G9200 {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added SM-G920F {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added GT-I9195 {OneKey Recovery(4.2.x/4.3)}
  > Added GT-I9060 {OneKey Recovery(4.4.x)}

  [Xiaomi]
  > Added Redmi NOTE1S(CDMA) {ScreenLock,OneKey Recovery}

  Fixed:
  > Added Samsung Wipe EFS for SM-N9005 etc
  > Fixed press "Stop" button facing error bug
  > Optimized P2P online updater tools

  Information:
  * SPRD read/write cert already added as beta version, if you have any SPRD model contact us please.

  Thanks to: ddilshod93, ..::CHAIN::.. for beta version test and feedback.


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Facebook:- <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  GsmBest Team
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Quote:
  World's Frist SM-G361H/DS Key:0557 with usb via BST Dongle read Super imei and Write Done
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Thanks to BST TEAM Very much [​IMG]

   
  tnhan1981 thích bài này.
  Đang tải...
 2. 794
  1,361
  93
  Minh Phương _tq

  Minh Phương _tq Support Box V.I.P

  Bài viết:
  794
  Đã được thích:
  1,361
  BST Dongle V3.28.00 Released - SAMs Account/FRP Lock,MTK Read screenlock [26/11/2015]
  Released Date: 26/11/2015

  V3.28.00
  --------------------

  Supported Samsung Reset Reactivation Lock / FRP Lock for S6, S6+, NOTE 5, G9198, A8, G15x, G361x, G531x, G903x, J2, J5, J7, T35x, T55x, T715x, T81x series phone!
  Supported MTK (MT679x,675x,673x,659x,658x) Read Screen Lock (Pattern/PIN)!


  Added:
  [Samsung]
  > Added SCL21 {Flashing,ScreenLock,Unlock,MEID,Read/Write EFS,Read/Write QCN} (Beta)
  > Added SCL22 {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)MEID,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SCL23 {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)MEID,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SCL24 {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)MEID,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SC-04D {Flashing,ScreenLock,Unlock,IMEI,Read/Write EFS}
  > Added SC-06D {Flashing,ScreenLock,Unlock,IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SC-04G {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SC-05G {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-A800I {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added SM-A800IZ {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Write Cert}
  > Added GT-S5303B {Flashing,ScreenLock,Unlock,IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added GT-S5312B {Flashing,ScreenLock,Unlock,IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-G313F {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-G313MU {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-G357M {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-G386F {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-G386U {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write Cert}
  > Added SM-P350 {Flashing,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-P355 {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-P355C {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-P355M {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-P355Y {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-P550 {Flashing,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-P555 {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-P555C {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-P555M {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-P555Y {Flashing,ScreenLock,Unlock,(Super)IMEI,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-G310HN {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added SM-G313HN {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added SM-G313HU {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added SM-G313HY {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added SM-G313M {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added SM-G313MY {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7390 {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7390E {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7390G {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7390L {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7392 {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7392L {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7562C {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7580 {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7580E {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7580L {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7582 {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7582L {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added GT-S7583T {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added SM-G350 {(Super)IMEI,Read/Write Cert}
  > Added SHV-E300K {OneKey Recovery(4.2.2/4.3)}
  > Added SM-G900T {OneKey Recovery(4.4.x)}
  > Added SM-N900T {OneKey Recovery(4.4.x)}
  > Added SM-N900W8 {OneKey Recovery(4.4.x)}
  > Added SM-N9008V {OneKey Recovery(4.4.x)}
  > Added SCH-P709 {OneKey Recovery(4.2.2/4.3)}
  > Added GT-I9502 {OneKey Recovery(4.2.2/4.3/4.4.x)}
  > Added SM-T705 {OneKey Recovery(4.4.x)}


  [MTK]
  > Added MTK6795 Read Info
  > Added MTK(MT679x,675x,673x,659x,658x) Read ScreenLock(Pattern/PIN)

  Information:
  * Supported Samsung Reset Reactivation Lock / FRP Lock for S6, S6+, NOTE 5, G9198, A8, G15x, G361x, G531x, G903x, J2, J5, J7, T35x, T55x, T715x, T81x series phone, we dont list here due to too much models!


  BST Dongle Released V3.28.00 - Discussion <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GsmBest Team
  Best Regards

   
  nhangsm2015 thích bài này.
 3. 794
  1,361
  93
  Minh Phương _tq

  Minh Phương _tq Support Box V.I.P

  Bài viết:
  794
  Đã được thích:
  1,361
  BST Dongle Released V3.30.00

  V3.30.00
  --------------------
  Added MTK Read ScreenLock(Pattern/PIN/Password) via GPU method, improved read screenlock speed.
  Added Samsung Reset FRP(Factory Reset Protection) lock patch files£¬solved cannot reset frp lock after upgrade phone version.
  Added Samsung Repair DRK(Device Root Key) patch files, solved DRK problem cannot power on or void your warranty.

  Added:
  [Samsung]
  > Added SM-A9100 {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert,Bypass MSL}
  > Added SM-A9000 {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert,Bypass MSL}
  > Added SM-A7100 {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert,Bypass MSL}
  > Added SM-A5100 {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert,Bypass MSL}
  > Added SM-T357T {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert,Bypass MSL}
  > Added SM-T357W {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert,Bypass MSL}
  > Added SM-J320YZ {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert,Bypass MSL}
  > Added SM-J320P {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert,Bypass MSL}
  > Added SM-T707V {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert,Bypass MSL}
  > Added SM-G920R6 {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)MEID,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-G920R7 {Flash,ScreenLock,Unlock,(Super)MEID,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-G925R6 {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-G925R7 {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SCV31 {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Write Cert}
  > Added SM-T805K {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write/Wipe EFS,Write Cert}
  > Added SM-T805L {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write/Wipe EFS,Write Cert}
  > Added SM-T805S {Flash,ScreenLock,Unlock,Read/Write/Wipe EFS,Write Cert}
  > Added SM-G9300 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G9308 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G930P {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G930R4 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G930V {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G930A {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G930AZ {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G930T {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G930T1 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G9350 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G935P {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G935R4 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G935V {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G935A {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G935T {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > Added SM-G930F {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS}
  > Added SM-G930W8 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS}
  > Added SM-G930K {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS}
  > Added SM-G930L {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS}
  > Added SM-G930S {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS}
  > Added SM-G935F {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS}
  > Added SM-G935W8 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS}
  > Added SM-G935K {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS}
  > Added SM-G935L {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS}
  > Added SM-G935S {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS}
  > Added SM-N9200 {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added SM-N9200 {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-N920S {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SC-05G {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added SM-G9200 {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G920S {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G920P {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G925F {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added SM-G925P {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G925S {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G9250 {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G9280 {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added SM-G9280 {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G9287 {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added SM-G9287 {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G9300 {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G9350 {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G930F {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G935F {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added SM-G935K {OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added GT-I9301I {OneKey Recovery(4.4.x)}
  > Added SM-N9009 {OneKey Recovery(5.0.x)}
  > Added SM-T807P {OneKey Recovery(4.4.x)}
  > Added SM-A5009 {OneKey Recovery(4.4.x)}
  > Added SM-A7000 {OneKey Recovery(5.0.x)}
  > Added SM-A7100 {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added SM-A9000 {OneKey Recovery(5.1.x)}
  > Added SM-A9100 {OneKey Recovery(6.0.x)}

  [Xiaomi]

  > Added MI4LTE-CT {ScreenLock,OneKey Recovery(4.3.x/4.4.x/5.0.x)}
  > Added MI4LTE-CU {ScreenLock,OneKey Recovery(4.3.x/4.4.x/5.0.x)}
  > Added MI4LTE-CMCC {ScreenLock,OneKey Recovery(4.3.x/4.4.x/5.0.x)}
  > Added MI4C {ScreenLock,OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added MI4S {ScreenLock,OneKey Recovery(6.0.x)}
  > Added MI4I {ScreenLock,OneKey Recovery(5.0.x/5.1.x)}

  [MTK]

  > Added MTK6595 {Read Info,Enable USB Debug}
  > Added MTK6595 {Remove ScreenLock (w/o USB Debug, w/o Root)}
  > Added MTK6595 {Read ScreenLock(Pattern/PIN)}
  > Added MTK6572/6575/6577 {Read ScreenLock(Password)}
  > Added MTK6582/6589 {Read ScreenLock(Password)}
  > Added MTK6592/6595 {Read ScreenLock(Password)}
  > Added MTK6732/6732M {Read ScreenLock(Password)}
  > Added MTK6735/6735M {Read ScreenLock(Password)}
  > Added MTK6752/6753 {Read ScreenLock(Password)}
  > Added MTK6795 {Read ScreenLock(Password)}

  Fixed:

  > Added MTK Read ScreenLock(Pattern/PIN/Password) via GPU method, improved read screenlock speed.
  > Added Samsung "Enable UART" option (Samsung > Service > Repair)
  > Added Samsung "Repair DRK" option (Samsung > Service > Repair)
  > Optimized Samsung flash function, supported s6/s6+/s7/NOTE5 latest models
  > Optimized Samsung flash function, supported *.bsp file flash
  > Optimized Samsung "Bypass MSL" for qualcomm base models
  > Optimized "OneKey Recovery" UI
  > Fixed Samsung PXA1908 base model (SM-J100F/FN/G/M/MU/Y,SM-J110F/G/M,SM-G361F,SM-G388F,SM-G531F/M/Y,SM-T239/7/C/M) {Unlock,(Super)IMEI}

  Information:
  * About MTK Read ScreenLock via GPU method, the speed depends on your computer graphics card, will read screenlock via CPU method if you GPU not supported brute-force attacks.
  * Samsung "Enable UART" need rooted, this option for built-in battery and uart communiation disabled models. (eg: SM-A710x,SM-A800x,SM-A900x)
  * About Samsung "Reset FRP Lock" patch files(*.bsp):
  1).Flahing FRP patch files via BST (Support: Samsung_SW/!REPAIR_UNLOCK/Reset-FRP-Patch/)
  2).Reset FRP Lock (Samsung > Unlock > Reset FRP/EE)
  3).Flashing stock roms

  * About Samsung "Repair DRK" patch files(*.bsp):
  1).Flashing DRK patch files via BST (Support: Samsung_SW/!REPAIR_UNLOCK/COMBINATION/)
  2).Repair DRK (Samsung > Service > Repair > Repair DRK)
  3).Flashing stock roms  Join Discussion @ BST Section !!  Regards,
  ___________
  GsmBest Team
   
 4. 794
  1,361
  93
  Minh Phương _tq

  Minh Phương _tq Support Box V.I.P

  Bài viết:
  794
  Đã được thích:
  1,361
  BST Dongle Released V3.31.00 - Discussion Here

  V3.31.00
  --------------------

  Supported Xiaomi reset accountlock, repair network(baseband unknown), bootloader unlock, imei repair etc.
  Supported OPPO reset screenlocks without data loss and oppo qualcomm series imei repair etc.


  Added:
  [Xiaomi]
  > Added 2016030 {AccountLock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)} -- Beta
  > Added 2016033 {AccountLock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)} -- Beta
  > Added 2016001 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2016007 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2015561 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2015911 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2015811 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2015817 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2015112 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2015021 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2015022 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2015201 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2015628 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2014813 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2014811 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2014812 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,MEID1)}
  > Added 2014817 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2014816 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2013062 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1)}
  > Added 2013063 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,MEID1)}
  > Added 2014216 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1)}
  > Added 2014218 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,MEID1)}
  > Added 2014719 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1)}
  > Added 2014716 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,MEID1)}
  > Added 2014215 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1)}
  > Added 2014616 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2014618 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2014619 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2015015 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2014910 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,MEID1)}
  > Added 2014916 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,MEID1)}
  > Added 2014912 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2014915 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2014911 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2013028 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,MEID1)}
  > Added 2013029 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2014022 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1)}
  > Added 2014021 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1)}
  > Added 2014712 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added 2014715 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added MI1 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added MI1C1 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added MI1-Youth {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added 2012051 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added 2012053 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added 2012052 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added 2012121 {ScreenLock,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added 2013012 {ScreenLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added 2013021 {ScreenLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added 2012061 {ScreenLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added 2012062 {ScreenLock,Repair Network,Read/Write QCN}
  > Added 2015561 {Bootloader Unlock}
  > Added 2015911 {Bootloader Unlock}
  > Added A0101 {ScreenLock}
  > Added 2013061 {ScreenLock}
  > Added 2015716 {ScreenLock}

  [OPPO]
  > Added 1206 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added 3001 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added 3006 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added 3008 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A11 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A30 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A31 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A31c {ScreenLock,Repair(IMEI1,MEID1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A33f {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A31t {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A31u {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A33m {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI, BT)}
  > Added A33t {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A33 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A51 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A51f US {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A51f TW {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A51Kc {ScreenLock,Repair(IMEI1,MEID1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A51W {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A53m {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI, BT)}
  > Added A53t {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added A53 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added F1f {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added N1 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added N1T {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added N1W {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added N5110 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added N5111 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added N5117 {{ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added N5116 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added N5207 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added N5206 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added N5209 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R5s {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R7c {ScreenLock,Repair(IMEI1,MEID1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R7 Plusf {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R7 Plusm {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI, BT)}
  > Added R7f {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R7g {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R7kf {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R7sm {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI, BT)}
  > Added R7s Plus {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R7sf {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R807 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R830S {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R831S {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R2010 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R2017 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R6006 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R6007 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R7005 {ScreenLock,Repair(IMEI1,MEID1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8000 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8001 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8006 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8007 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8106 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8107 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8109 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8200 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8201 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8205 {ScreenLock,Repair(IMEI1,MEID1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8206 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8207 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R8306 {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R831L {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R9PlusmA {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI, BT)}
  > Added R9PlustA {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R9PlustmA {ScreenLock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X903 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X905 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X907 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X909 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X909 AS {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X909T {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X9000 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X9006 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X9007 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X9015 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X9070 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X9076 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added X9077 {ScreenLock,Repair(IMEI1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added 1201 {ScreenLock}
  > Added 6607 {ScreenLock}
  > Added A11w {ScreenLock}
  > Added A33w {ScreenLock}
  > Added A37m {ScreenLock}
  > Added A37t {ScreenLock}
  > Added A37tm {ScreenLock}
  > Added A59m {ScreenLock}
  > Added R1001 {ScreenLock}
  > Added R1011 {ScreenLock}
  > Added R2001 {ScreenLock}
  > Added R7 {ScreenLock}
  > Added R7007 {ScreenLock}
  > Added R7s {ScreenLock}
  > Added R7t {ScreenLock}
  > Added R7 Plust {ScreenLock}
  > Added R7 Plus {ScreenLock}
  > Added R7st {ScreenLock}
  > Added R801 {ScreenLock}
  > Added R801T {ScreenLock}
  > Added R803 {ScreenLock}
  > Added R805 {ScreenLock}
  > Added R8015 {ScreenLock}
  > Added R8111 {ScreenLock}
  > Added R8113 {ScreenLock}
  > Added R811 {ScreenLock}
  > Added R811W {ScreenLock}
  > Added R815 {ScreenLock}
  > Added R819 {ScreenLock}
  > Added R821 {ScreenLock}
  > Added R827 {ScreenLock}
  > Added R829 {ScreenLock}
  > Added R829T {ScreenLock}
  > Added R831 {ScreenLock}
  > Added R831K {ScreenLock}
  > Added R9m {ScreenLock}
  > Added R9t {ScreenLock}
  > Added R9tm {ScreenLock}
  > Added U701 {ScreenLock}
  > Added U701T {ScreenLock}
  > Added U705T {ScreenLock}
  > Added U705W {ScreenLock}
  > Added U707 {ScreenLock}
  > Added U707T {ScreenLock}
  > Added U7011 {ScreenLock}
  > Added U7011S {ScreenLock}
  > Added U7015 {ScreenLock}
  > Added X9009 {ScreenLock}

  Fixed:
  > Added Xiaomi reset accountlock, repair network, bootloader unlock, imei repair etc
  > Added OPPO reset screenlocks without data loss and qualcomm series imei repair etc
  > Optimized Samsung read/write/wipe efs function for some models
  > Optimized Xiaomi model name for device list
  > Updated Persian Language, Thanks to: bahman abesteh

  Information:
  * Xiaomi qualcomm series model baseband unknown problem, you can fix it via Repair Network function
  * Xiaomi 4C/4S Reset Screenlock, have to unlock bootloader before reset screenlock, other bootloader locked phone doesn't support reset screenlock without data loss.
  * Xiaomi reset account lock without unlock bootloader.
  * After "Forced EDL Mode" have to flash firmware, otherwise phone cannot power on will boot to edl mode always.


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Facebook:-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  GsmBest Team
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 5. 794
  1,361
  93
  Minh Phương _tq

  Minh Phương _tq Support Box V.I.P

  Bài viết:
  794
  Đã được thích:
  1,361
  BST Dongle Released V3.35.00 - Discussion Here


  Added Samsung Reset Reactivation/FRP/EE lock new method, Supported A8/J5/S5/S5+/S5 Neo/Tab A/On5/J1 Mini/J2/J7 2016 etc!
  Added Xiaomi Factory Reset function, can be reset screenlock via this function (will wipe all userdata)!

  Added:
  [Samsung]
  Added Reset Reactivation/FRP/EE lock new method via download mode for the following devices:
  Galaxy A8 (SM-A8000,SM-A800F,SM-A800YZ,SM-A800S,SM-A800I,SM-A800IZ)
  Galaxy J5 (SM-J5007)
  Galaxy S5 (SM-G900T3,SCL23,SM-G900H,SM-G900D,SM-G900J,SM-G900V,SM-G900FQ,SM-G900R6,SM-G900R7,SC-04F,SM-G906K,SM-G906L,SM-G906S)
  Galaxy S5 Plus (SM-G901F)
  Galaxy S5 Neo (SM-G903F,SM-G903FD,SM-G903M,SM-G903W)
  Galaxy Round (SM-G910S)
  Galaxy Note (SM-P600,SM-P605,SM-P605K,SM-P605L,SM-P605S,SM-P605M,SM-P605V,SM-P607T)
  Galaxy Note Pro (SM-P900,SM-P902,SM-P905,SM-P905F0,SM-P905M,SM-P905V,SM-P907A)
  Galaxy Note 3 Neo (SM-N7502,SM-N7506V,SM-N7508V,SM-N7509V,SM-N750K,SM-N750L,SM-N750S)
  Galaxy Note Edge (SM-N915V,SM-N915W8,SCL24)
  Galaxy Tab Pro (SM-T321,SM-T325)
  Galaxy Tab S2 (SM-T817T)
  Galaxy Tab 4 (SM-T239,SM-T2397,SM-T239C,SM-T239M,SM-T330,SM-T330NU,SM-T331,SM-T331C,SM-T332,SM-T335,SM-T335K,SM-T335L,SM-T337A,SM-T337T,SM-T337V,SM-T530,SM-T531,SM-T532,SM-T533,SM-T535,SM-T537A,SM-T537R4,SM-T537V)
  Galaxy Tab A (SM-T350,SM-T355,SM-T355C,SM-T355Y)
  Galaxy Tab Active (SM-T360,SM-T365,SM-T365F0,SM-T365M,SM-T365Y)
  Galaxy Grand Prime (SM-G530AZ,SM-G530MU,SM-G530P,SM-G530T,SM-G530W)
  > Added SM-G550T {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-G550T1 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-G550T2 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-A910F {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-A910FD {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-T280 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-T285 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-T285M {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-T280YD {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-T287 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J105B {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J105H {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J105F {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J105M {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J105Y {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J106B {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J106H {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J106M {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J106F {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J120H {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J200H {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J700T {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J7109 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J7108 {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J710FN {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J710F {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J710K {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J710MN {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}
  > Added SM-J710GN {Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Reset Reactivation/FRP/EE}

  [Xiaomi]
  Added Factory Reset via fastboot/edl mode for the following devices:
  MI1,MI1C1,MI1-Youth,2012051,2012053,2012052,2012121,2013028,2013 029,2014022,2014021,2014712,2014715,2013061,A0101, 2015716,2014813,2014811,2014812,2014817,2014816,20 13062,2013063,2014216,2014218,2014719,2014716,2014 215,2014616,2014618,2014619,2015015,2014910,201491 6,2014912,2014915,2014911,2015811,2015817,2016001, 2016007,2015561,2015911,2015021,2015022,2015201,20 15628,2016030,2016033,2016036,2015112,2015116,2014 818,2014502,2013012,2013021,2012061,2012062,201451 2,2015711,2016070,2015211,2016080,2016006,2016060, 2016090,2016111,2016100,2016101,2016102
  > Added 2016100 {Deep Flashh,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2016101 {Deep Flashh,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2016102 {Deep Flashh,AccountLock,Repair Network,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Added 2016060 {Repair Network}
  > Added 2016090 {Repair Network}

  [OPPO]
  > Added R9sk {Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI,BT)}
  > Added R9sPlus {Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI,BT)}

  [VIVO]
  > Added V1 {AccountLock,Bootloader Unlock/Relock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added V1Max {AccountLock,Bootloader Unlock/Relock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added Y51N {AccountLock,Bootloader Unlock/Relock,Repair(IMEI1,MEID1),Repair(WIFI)}
  > Added Y51tL {AccountLock,Bootloader Unlock/Relock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added X5ML {AccountLock,Bootloader Unlock/Relock,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added X5MaxS {Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added X5Max+ {Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added X5ProL {Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added X5ProD {Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added X6PlusD {Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added X6PlusL {Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added Y21{Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > Added Y22 {Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > Added Y22iL {Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > Added Y622 {Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}

  Fixed:
  > Added Samsung COMBINATION files uploaded to support site (Support: Samsung_SW/!REPAIR_UNLOCK/COMBINATION/)
  > Added Samsung read serial number via MTP interface
  > Added Xiaomi Factory Reset function, can be reset screenlock via this function (will wipe all userdata)
  > Added IMEI repair disabled as defaults, enable under your local legal terms please (Enable IMEI Repair on "Setting" tabs)
  > Optimized UI for Unlock Tabs

  Information:
  * About Xiaomi "Factory Reset" operation tips:
  1). Enter Fastboot or EDL mode (install drivers if needed)
  2). Press "Scan" and then press "Factory Reset"
  * Xiaomi "Patch Account Lock Relock" unsupport MIUI8.1 right now, cannot power on the phone if you make patched for MIUI8.1,Downgrade MIUI8.0 and then do unlock operation please (do "Disable Account Lock Relock" via rooted if no have MIUI8.0 version for your phone)
  * OPPO enable "Serial interface/PC assistant" command not support for latest firmware (release date: Nov, 2016), reset screenlock via flash please; (R9s latest phone MsmDownloadTool not working check here:OPPO_SW/!SUPPORTS/Bypass-OPPO-MsmDownloadTool/)


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Facebook:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GsmBest Team
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  nhathuy20081989tnhan1981 thích bài này.
 6. 351
  227
  43
  namnhatrang

  namnhatrang Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  351
  Đã được thích:
  227
  BST Dongle Released V3.38.00 - Discussion Here

  Added Xiaomi MIUI8.X Reset Account Lock (Anti-Relock), network connection without re-lock problems, can logon mi account again!
  Added Xiaomi/OPPO (Qualcomm base) MPRG protocol function, support Reset Account Lock, Factory Reset, Read Userdata Partition!

  Added:
  [Samsung]
  > AddedSM-G891A{Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > AddedSM-C5010{Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > AddedSM-C5018{Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > AddedSM-C7010{Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > AddedSM-C7018{Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}
  > AddedSM-C701F{Flash,ScreenLock,Read/Write EFS,Read/Write QCN}

  [Xiaomi]
  > Added2015201{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2015628{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016001{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016006{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016007{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2015711{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016070{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016080{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2015211{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016100{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016101{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016102{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016060{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2013028{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > Added2013029{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > Added2014021{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > Added2014022{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > Added2014712{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > Added2014715{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}

  [OPPO]
  > Added3008{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > AddedN1{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > AddedN1T{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > AddedN1W{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > AddedX909{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > AddedX909AS{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > AddedX909T{MPRG Protocol: AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}

  Fixed:
  > Added Xiaomi MIUI8.X Reset Account Lock (Anti-Relock), network connection without re-lock problems, can logon mi account again.
  > Added Xiaomi Read Userdata Partition via Qualcomm MPRG protocol, used for recovery of important data (photo/video/contacts/SMS etc).
  > Added OPPO Read Userdata Partition via Qualcomm MPRG protocol, used for recovery of important data (photo/video/contacts/SMS etc).
  > Added Xiaomi Reset AccountLock, Factory Reset via Qualcomm MPRG protocol.
  > Added OPPO Reset AccountLock, Factory Reset via Qualcomm MPRG protocol.
  > Optimized Xiaomi Forced EDL Mode options.

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Facebook:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GsmBest Team
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  tnhan1981 thích bài này.
 7. 351
  227
  43
  namnhatrang

  namnhatrang Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  351
  Đã được thích:
  227
  BST Dongle Released V3.39.00 - Discussion Here


  Added Xiaomi MIUI8.X Reset Account Lock (Anti-Relock), network connection without re-lock problems, can online upgrade and flash without re-lock problem!
  Added VIVO (Qualcomm base) Reset Account Lock, Factory Reset, Read Userdata Partition, Erase IMEI etc via qualcomm EDL mode!
  Added Xiaomi/OPPO/VIVO Read Partition table from device via qualcomm firehose protocol, improve firehose operational accuracy for Reset Account Lock, Factory Reset, Read Userdata Partition etc!

  Added:
  [Xiaomi]
  > AddedMDE2{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMDT2{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMDG2{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2)}
  > Added2015811{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2015817{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016030{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016033{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016036{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016090{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016111{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016112{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016116{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2016117{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2015112{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Added2015116{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > AddedMAE136{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > AddedMAT136{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > AddedMAI132{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > AddedMAI132{Repair Network}
  > AddedMCE16{Repair Network}
  > AddedMDE2{Repair Network}

  [OPPO]
  > AddedA1603{ScreenLock}
  > AddedA59t{ScreenLock}
  > AddedA59st{ScreenLock}
  > AddedCPH1605{ScreenLock}
  > AddedCPH1609{ScreenLock}

  [VIVO]
  Added Reset Account Lock/Factory Reset/Read Userdata Partition(via EDL mode) for the follow (Qualcomm base) devices:
  X510T, X510W, V1, V1Max, V3, V3A, V3L, V3Max, V3MaxA, V3MaxL, X3F, X3L, X3V, X5F, X5M, X5ML, X5Max, X5MaxF, X5MaxL, X5MaxV, X5Pro, X5ProV, X5V, X6A, X6PlusA, X6SA, X6SL, X6SPlusA, X6SPlusD, X6SPlusL, X7, X7L, X7Plus, X7PlusL, X520A, X520F, X520L, X710F, X710L, Xplay5A, Xplay5S, Y13L, Y613F, Y913, Y18L, Y21L, Y22L, Y23L, Y623, Y923, Y27, Y27(8G), Y627, Y627(8G), Y927, Y927(8G), Y28L, Y628, Y928, Y29L, Y31A, Y31L, Y35A, Y37A, Y37L, Y937, Y51, Y51A, Y51L, Y51E, Y51N, Y51tL

  > Added1611{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedX9{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedX9I{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedX9L{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedX9S{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedX9Plus{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedX9PlusL{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedX9sPlus{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedXplay6{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedY53{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedY53L{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedY55A{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedY55L{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedY55S{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedY66{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Bootloader Unlock/Relock,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}

  Fixed:
  > Added Xiaomi MIUI8.X Reset Account Lock (Anti-Relock), network connection without re-lock problems, online upgrade and flash without re-lock problem.
  > Added VIVO (Qualcomm base) Reset Account Lock, Factory Reset, Read Userdata Partition, Erase IMEI etc via qualcomm EDL mode.
  > Added Xiaomi/OPPO/VIVO Read Partition table from device via qualcomm firehose protocol, improve firehose operational accuracy for Reset Account Lock, Factory Reset, Read Userdata Partition etc.
  > Optimized Xiaomi/OPPO/VIVO Qualcomm Firehose protocol auto try to reboot device while operation finished, no need exit EDL mode manually.
  > Optimized Xiaomi/OPPO/VIVO Qualcomm Firehose protocol support multi times conntion communication, reduce switch into EDL mode when firehose protocol operation failed.

  Information:
  * About Xiaomi MI6/MI Max2/Redmi Note5A/MI MIX2/MI NOTE3 etc cannot enable qualcomm diag port (Open Diag Failed), try unlock bootloader and then press "Enable QC DIAG".
  * About Read Partition table from device via qualcomm firehose protocol function, we used local partition table file (rawprogram*.xml) before, maybe local partition table and phone internal partition table different case exist (such as: phone version/capacity is different etc), Resulting in the operation of the address deviation and ultimately affect the accuracy of the software.
  * About VIVO imei repair failure problem after software upgrade, these is a temporary solution:
  1). Download AFTool and run "AFTool(Cracked).exe" as administrators (Support: VIVO_SW/!SUPPORTS/AFTool/AFTool_4.9.0.rar)
  2). Dail (*#558#) select "Quality verificationtest", Enable "Debugging port"
  3). Repair IMEI via AFTool


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Facebook:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GsmBest Team
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  ajemca, tnhan1981vanthinh194 thích bài này.
 8. 351
  227
  43
  namnhatrang

  namnhatrang Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  351
  Đã được thích:
  227
  BST Dongle Released V3.40.00 - Discussion Here


  Added Xiaomi/OPPO/VIVO (Qualcomm base) Read NVM, suggest backup original nvm via Read NVM before repair imei/Erase NVM etc;
  Added Xiaomi/OPPO/VIVO (Qualcomm base) Skip NVM for flash, will skip write NVM partition when option checked;
  Added Xiaomi/OPPO/VIVO (Qualcomm base) Skip Userdata for flash, will skip write userdata parition when option checked; (flashing w/o userdata loss)

  Added:
  [Xiaomi]
  Added Read NVM (via EDL mode) for the follow (Qualcomm base) devices:
  2013028, 2013029, 2014021, 2014022, 2014715, 2014712, 2014813, 2014811, 2014812, 2014817, 2014816, 2014818, 2013062, 2013063, 2014216, 2014218, 2014719, 2014215, 2014716, 2014616, 2014618, 2014619, 2015015, 2014910, 2014916, 2014912, 2014915, 2014911, 2015561, 2015911, 2015112, 2015116, 2015021, 2015811, 2015817, 2015022, 2015201, 2015628, 2016001, 2016006, 2016007, 2016030, 2016033, 2016036, 2015711, 2016070, 2016080, 2015211, 2016090, 2016060, 2016111, 2016112, 2016116, 2016117, MAE136, MAT136, MAI132, MCE16, MDE40, MDE2, MDT2, MDG2, MDT4, MCT1, MDE6, MDT6, MDE6S, MDT6S, MCE8, MCT8, MDE5, MDT5, MCE3B, MCT3B, 2016002, 2016100, 2016101, 2016102

  > AddedMDT4{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMCT1{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMDE6{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMDT6{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMDE6S{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMDT6S{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMCE8{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMCT8{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMDE5{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMDT5{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMCE3B{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > AddedMCT3B{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1)}
  > Fixed2016002{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Fixed2016100{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Fixed2016101{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}
  > Fixed2016102{AccountLock(Anti-Relock)-MIUI8.X}

  [OPPO]
  Added Read NVM (via EDL mode) for the follow (Qualcomm base) devices:
  3008, N1, N1T, N1W, X909, X909AS, X909T, 1100, 1105, 1107, 1206, 3000, 3001, 3005, 3006, 3007, A11, A30, A31, A31c, A31t, A31u, A33m, A33t, A33, A33f, A37f, A51, A51f, A51W, A51kc, A53, A53m, A53t, A57, A57t, F1f, F1w, N5206, N5207, N5209, R5s, R7c, R7f, R7g, R7kf, R7Plusf, R7Plusm, R7sf, R7sm, R7sPlus, R8107, R8106, R8109, R8200, R8201, R8205, R8206, R8207, R8306, R9PlusmA, R9PlustA, R9PlustmA, R9s, R9sk, R9skt, R9st, R9sPlus, R9sPlust, X9079, CPH1607, CPH1701, CPH1611, CPH1613, N5110, N5111, N5116, N5117, R2010, R2017, R6006, R6007, R7005, R8000, R8001, R8006, R8007, R830S, R831S, R831L, X9000, X9006, X9007, X9070, X9076, X9077

  > Fixed3008{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedN5110{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedN5111{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedN5116{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedN5117{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR2010{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR2017{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR6006{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR6007{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR7005{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR8000{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR8001{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR8006{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR8007{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR830S{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR831S{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedR831L{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedX9000{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedX9006{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedX9007{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedX9070{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedX9076{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}
  > FixedX9077{AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition}

  [VIVO]
  Added Read NVM (via EDL mode) for the follow (Qualcomm base) devices:
  X510T, X510W, V1, V1Max, V3, V3A, V3L, V3Max, V3MaxA, V3MaxL, X5F, X5M, X5ML, X5Max, X5MaxF, X5MaxL, X5MaxV, X5Pro, X5ProV, X5V, X6A, X6PlusA, X6SA, X6SL, X6SPlusA, X6SPlusD, X6SPlusL, X7, X7L, X7Plus, X7PlusL, Xplay5A, Xplay5S, Y13L, Y613F, Y913, Y21L, Y23L, Y623, Y923, Y27, Y27(8G), Y627, Y627(8G), Y927, Y927(8G), Y28L, Y628, Y928, Y29L, Y31A, Y31L, Y35A, Y37A, Y37L, Y937, Y51, Y51A, Y51L, Y51E, Y51N, Y51tL, 1611, X9, X9I, X9L, X9S, X9Plus, X9PlusL, X9sPlus, Xplay6, Y53, Y53L, Y55A, Y55L, Y55S, Y66, X20, X20A, X20L, X20PlusA, Y66I, Y79A, X3F, X3L, X3V, Y18L, Y22L, X520A, X520F, X520L, X710F, X710L

  > AddedX20{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedX20A{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedX20L{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedX20PlusA{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedY66I{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedY79A{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedX3F{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > AddedX3L{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > AddedX3V{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedY18L{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > AddedY22L{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > AddedX520A{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > AddedX520F{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > AddedX520L{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > AddedX710F{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > AddedX710L{Flash,AccountLock,Factory Reset,Read Userdata Partition,Read/Write QCN,Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > AddedS1{AccountLock,Factory Reset,Read/Write QCN,Repair(IMEI1),Repair(WIFI)}
  > AddedY67{Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedY75A{Repair(IMEI1,IMEI2,MEID1),Repair(WIFI)}
  > AddedE1{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedE1T{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedE3{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedE5{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS3{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS3+{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS6{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS6T{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS7{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS7T{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS7W{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS7it{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS9{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS9T{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS11{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS11T{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedS12{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}
  > AddedV2{Repair(IMEI1,IMEI2),Repair(WIFI)}

  Fixed:
  > Added Xiaomi/OPPO/VIVO (Qualcomm base) Read NVM, suggest backup original nvm via Read NVM before repair imei/Erase NVM etc;
  > Added Xiaomi/OPPO/VIVO (Qualcomm base) Skip NVM for flash, will skip write NVM partition when option checked;
  > Added Xiaomi/OPPO/VIVO (Qualcomm base) Skip Userdata for flash, will skip write userdata parition when option checked; (flashing w/o userdata loss)
  > Optimized Xiaomi/OPPO/VIVO (Qualcomm base) Flash function, select MPRG programmer to flash first if currect flashfile had firehose and mprg both programmer file;
  > Optimized Xiaomi/OPPO/VIVO (Qualcomm base) Read Userdata Partition function;

  Information:
  * About VIVO imei repair failure problem after software upgrade, these is a temporary solution:
  1). Download AFTool and run "AFTool(Cracked).exe" as administrators (Support: VIVO_SW/!SUPPORTS/AFTool/AFTool_4.9.0.rar)
  2). Dail (*#558#) select "Quality verificationtest", Enable "Debugging port"
  3). Repair IMEI via AFTool


  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Facebook:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GsmBest Team
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
: bst

Ủng hộ vietnamfone.com nào !