Chia Sẻ Bộ sưu tập PIT file OPS dành cho Samsung

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  PIT and OPS files:

  We try to give you the most we can of Pit and Ops files to use with Odin flasher but you are taking the complete Responsibility to use them, So in case you are not sure what or how to use do not use any.


  B5330 - B5330B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B5510 - B5510B - B5510L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B5512 - B5512B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B7510 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B9062: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B9120: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B9150: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B9388: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  C101: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  C105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  D700 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G350: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G730A: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3509i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3815: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3818: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3819D: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7102: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GC100: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GN120: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I317: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I317M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I337: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I337M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I435: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I435L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I497: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I509U: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I510: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I515: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I527: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I537: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I545: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I699i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I747: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I800: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I899: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I919: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I959: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I5500 - I5500B - I5500L - I5503 - I5508 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I5510 - I5510L - I5510M - I5510T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I5700 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I5700E : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I5800 - I5801 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I7500 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8150 - I8150B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8160: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8160P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8190 - I8190N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8260L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8262: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8262B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8268: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8530 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8552: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8552B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8558: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8730: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9000 - I9000B - I9000M - I9000T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9001 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9003 - I9003L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9010 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9060: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9070 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9070P : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9082: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9082L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9100 - I9100M - I9100P - I9100T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9100G : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9103 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9105P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9128: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9128E: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9128V: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9152: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9158: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9190: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9192: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9195: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9195L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9200: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9205: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9208: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9210: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9220 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9230: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9250 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9260: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9268: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9295: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9300 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9305: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9308: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9500: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9502: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9505: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9506: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9507: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9508: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  L710: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  L720T: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M819N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M919: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M919N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N5100: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N5110: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N5120: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7000 - N7000B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7100: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7102: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7102i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7108: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7108D: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N8000: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N8010: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N8020: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900R4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900V: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900W8: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9002: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9005: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9006: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9008: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9009: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P600: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P601: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P605: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P605M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P1000 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P1010 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P3100 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P3110 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P5100 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P5110 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6200: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6210 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6211 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6800 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6810 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7300 - P7300B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7310 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7500 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7501: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7510 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P8110: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  R970C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S735C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S970G: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5280: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5282: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5300 - S5300B - S5300L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5301: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5302: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5303: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5310: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5312: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5360 - S5360B - S5360L - S5360T - S5363 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5570 - S5570B - S5570L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5570I : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5660 - S5660L - S5660M - S5660V : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5670 - S5670L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5690 - S5690L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5830 - S5830B - S5830C - S5830L - S5830M - S5830T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5830I : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6010 - S6010L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6012: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6102 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6310: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6310N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6310T: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6312: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6500 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6802 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6810: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6810P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7262: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7275R: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7392: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7500 - S7500L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7562: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7580 - S7580L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7582: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7710: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SC01C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SC02B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T210 - T210R - T210:im: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T211: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T311: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T999: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T2105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  V700: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  W789: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  tnhan1981 thích bài này.
  Đang tải...

Ủng hộ vietnamfone.com nào !