Chia Sẻ Autoloader cho Blackberry Z30, Z10, Z3, Q10 và Q5

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 884
  1,847
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,847
  Autoloader: File/chương trình nạp ROM tự động cho điện thoại Blackberry.
  Vào đây kiểm tra model máy của bạn: Settings > About > Model Number --> nhớ kiểm tra kỹ và download đúng file ROM cho máy của mình.

  Name Version Windows
  BlackBerry 10.3.0 Dev Alpha B Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 Dev Alpha C Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STL100-1 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STL100-2 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STL100-3 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STL100-4 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STA100-1 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STA100-2 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STA100-3 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STA100-5 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STA100-6 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STK100-1 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 STK100-2 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 SQN100-1 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 SQN100-2 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 SQN100-3 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 SQN100-4 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 SQN100-5 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 SQR100-1 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 SQR100-2 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.3.0 SQR100-3 Autoloader 10.3.0.700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 Dev Alpha B Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 Dev Alpha C Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STL100-1 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STL100-2 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STL100-3 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STL100-4 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STA100-1 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STA100-2 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STA100-3 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STA100-5 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STA100-6 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STK100-1 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 STK100-2 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 SQN100-1 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 SQN100-2 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 SQN100-3 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 SQN100-4 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 SQN100-5 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 SQR100-1 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 SQR100-2 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2.1 SQR100-3 Autoloader 10.2.1.1927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 Dev Alpha B Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 Dev Alpha C Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-1 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-2 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-3 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-4 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-1 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-2 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-3 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-4 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-5 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQR100-1 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQR100-2 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQR100-3 Autoloader 10.2.0.1793 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 Dev Alpha B Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 Dev Alpha C Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-1 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-2 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-3 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-4 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-1 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-2 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-3 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-4 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-5 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQR100-1 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQR100-2 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQR100-3 Autoloader 10.2.0.1445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 Dev Alpha B Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 Dev Alpha C Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-1 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-2 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-3 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 STL100-4 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-1 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-2 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-3 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-4 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQN100-5 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQR100-1 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQR100-2 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.2 SQR100-3 Autoloader 10.2.0.1157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.1 Dev Alpha B Autoloader 10.1.0.1485 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.1 Dev Alpha C Autoloader 10.1.0.1485 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.1 STL100-1 Autoloader 10.1.0.1485 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.1 STL100-2 Autoloader 10.1.0.1485 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.1 STL100-3 Autoloader 10.1.0.1485 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  BlackBerry 10.1 STL100-4 Autoloader 10.1.0.1485 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  nhathuy20081989 thích bài này.
  Đang tải...
 2. 1
  0
  1
  demonline01a

  demonline01a New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  bài viết hay mời bạn ghé thăm website <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    để lựa chọn sản phẩm tốt nhất

   

Ủng hộ vietnamfone.com nào !