Chia Sẻ all file flash readed by Volcano

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  kenxinda m2 spd 6610 file-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  nhathuy20081989baongoc thích bài này.
  Đang tải...
 2. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  kenxinda f100 spd-6600l file-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  nhathuy20081989baongoc thích bài này.
 3. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  glx l668 mtk-6253 file-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  lamhieu009, nhathuy20081989baongoc thích bài này.
 4. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  gionee l800 mt625a file-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  nhathuy20081989baongoc thích bài này.
 5. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  micromax x104 mt-6252 file-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  nhathuy20081989baongoc thích bài này.
 6. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  gionee s60 mt-6260 file-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  nhathuy20081989baongoc thích bài này.
 7. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  videocan v1431 mt-6252 file-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  nhathuy20081989baongoc thích bài này.
 8. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  i9500-mt-6582-v.4.2.2 volcano bin file & and scatter file-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  mtk info.txt-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  volcano.txt-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     i9500-mt-6589-v.4.4.4 scatter file-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  mtk info.txt-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  nhathuy20081989baongoc thích bài này.
 9. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  samsung sm-n900 mt-6572 (3.6 gb) bin file compressed-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  volcano log:-
  Code:
  Connecting...
  CPU TYPE:6572
  Hardware version:CA01
  Software version:0000
  Boot downloading complete!
  EMMC_ID:0x45010053454D30344728538A106BB045
  EMMC_PRODUCT_NAME: SAMSUNG :0x53454D303447
  EMMC_BOOT1_SIZE: 0x000200000
  EMMC_BOOT2_SIZE: 0x000200000
  EMMC_PRMB_SIZE: 0x000200000
  EMMC_GP1_SIZE: 0x000000000
  EMMC_GP2_SIZE: 0x000000000
  EMMC_GP3_SIZE: 0x000000000
  EMMC_GP4_SIZE: 0x000000000
  EMMC_USER_SIZE: 0x0EC000000  Analysis of system files...
  PRELOADER: addr:0x000000 --length:0x600000
  MBR: addr:0x600000 --length:0x080000
  EBR1: addr:0x680000 --length:0x080000
  PRO_INFO: addr:0x700000 --length:0x300000
  NVRAM: addr:0xA00000 --length:0x500000
  PROTECT_F: addr:0xF00000 --length:0xA00000
  PROTECT_S: addr:0x1900000 --length:0xA00000
  SECCFG: addr:0x2300000 --length:0x020000
  UBOOT: addr:0x2320000 --length:0x060000
  BOOTIMG: addr:0x2380000 --length:0x600000
  RECOVERY: addr:0x2980000 --length:0x600000
  SEC_RO: addr:0x2F80000 --length:0x040000
  MISC: addr:0x2FC0000 --length:0x080000
  LOGO: addr:0x3040000 --length:0x300000
  EXPDB: addr:0x3340000 --length:0xA00000
  ANDROID: addr:0x3D40000 --length:0x28A00000
  CACHE: addr:0x2C740000 --length:0x17800000
  USRDATA: addr:0x43F40000 --length:0x52C00000
  FAT: addr:0x96B40000 --length:0x545C0000
  BMTPOOL: addr:0xFFFF00A8 --length:0x000000


  Format addr:0x47F40000 --Format length:0x4EC00000
  Read phone information success.

  it's not tested but read from working mobile so please post test report and please backup before flash

   
  nhathuy20081989baongoc thích bài này.
 10. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  copy samsung i9500 mt-6589(6572) v.4.2.2 mtk scatter file read using volcano-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  file info-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
 11. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  samsung sm-g900f mt-6572 540mb flash file compressed-<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  log:-
  Code:
  Available Ports:COM87
  Current Port:COM87
  Analysis of USB port,Please insert phone USB cable.
  Connecting...
  CPU TYPE:6572
  Hardware version:CA01
  Software version:0000
  Boot downloading complete!
  FlashID:000100BC00900055
  FlashLen:20000000  Analysis of system files...
  PRELOADER: addr:0x000000 --length:0x040000
  PRO_INFO: addr:0x040000 --length:0x100000
  NVRAM: addr:0x140000 --length:0x180000
  PROTECT_F: addr:0x2C0000 --length:0x180000
  PROTECT_S: addr:0x440000 --length:0x180000
  SECCFG: addr:0x5C0000 --length:0x020000
  UBOOT: addr:0x5E0000 --length:0x060000
  BOOTIMG: addr:0x640000 --length:0x600000
  RECOVERY: addr:0xC40000 --length:0x600000
  SEC_RO: addr:0x1240000 --length:0x040000
  MISC: addr:0x1280000 --length:0x060000
  LOGO: addr:0x12E0000 --length:0x100000
  EXPDB: addr:0x13E0000 --length:0x200000
  FAT: addr:0x15E0000 --length:0x1400000
  ANDROID: addr:0x29E0000 --length:0x12700000
  CACHE: addr:0x150E0000 --length:0x700000
  USRDATA: addr:0x157E0000 --length:0x9DE0000
  BMTPOOL: addr:0xFFFF0050 --length:0x000000


  Format addr:0x157E0000 --Format length:0x9DE0000
  Read phone information success.


  not tested by me but read by me using volcano

   
  nhathuy20081989 thích bài này.
 12. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  blueberry platinum s4
  spd-6531

   
  baongocnhathuy20081989 thích bài này.
 13. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  baongocnhathuy20081989 thích bài này.
 14. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  baongocnhathuy20081989 thích bài này.
 15. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  micromax x097

  spd-6531

   
  baongocnhathuy20081989 thích bài này.
 16. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  micromax x272

  spd-6530

   
  baongocnhathuy20081989 thích bài này.
 17. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  panasonic ez-180

  spd 6531

   
  baongocnhathuy20081989 thích bài này.
 18. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  baongocnhathuy20081989 thích bài này.
 19. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  baongocnhathuy20081989 thích bài này.
 20. 884
  1,848
  93
  Sưu Tầm

  Sưu Tầm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  884
  Đã được thích:
  1,848
  baongocnhathuy20081989 thích bài này.

Ủng hộ vietnamfone.com nào !