ROM Masstel Tab 8 MT6580 2017-10-01

ROM Masstel Tab 8 MT6580

 1. Phong NT
  ROM backup từ máy sống và đã được test OK!
  Tab 8.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM

  Screenshot_20170101-000019.png

  Link Download: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Raudua, ajemcakiemdn thích bài này.