ROM Masstel Tab 10 MT6580 2017-10-01

ROM Masstel Tab 10 MT6580

 1. Phong NT
  ROM backup từ máy sống và đã được test OK!

  Tab 10.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM

  Screenshot_20150101-000031.png

  Link Downlad: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>