ROM Hotwav Venus X19 SC7731 2017-08-30

Hotwav Venus X19 Pac File

 1. Phong NT
  ROM được Backup dạng Pac File nạp qua Tool và đã được test Ok!

  X19.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM
  Screenshot_2016-01-01-07-08-54.png

  Link Download: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  DTDD Hoai Bao, ajemcaadmin thích bài này.