ROM Hotwav Venus R9 SC7731 2017-08-30

Hotwav Venus R9 Pac File

 1. Phong NT
  ROM Backup dạng Pac File nạp qua Tool và đã được test Ok

  R9.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM

  Screenshot_20170101-070415.png

  Link Download: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  a tuan, nguyenpha, anhluong933 others thích bài này.