ROM Hotwav Venus R12 SC7731C Pac File 2017-10-27

Hotwav Venus R12 SC7731C

 1. Phong NT
  ROM Backup từ máy sống dạng Pac File nạp qua SPD_Upgrade_Tool và đã được test Ok

  R12.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM

  Screenshot_20170101-070231.png

  Link Download: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>