ROM FPT X9 MT6580 2017-10-01

ROM FPTX9 FlashTool

 1. Phong NT
  ROM được Backup từ máy sống và đã được test Ok!

  X9.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM

  Screenshot_20150101-000043.png

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>