ROM FPT X8 SC7731C Pac File 2017-10-08

ROM FPT X8 SC7731C

 1. Phong NT
  ROM Backup từ máy sống định dạng Pac File nạp qua Tool và đã được test Ok!

  X8.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM

  Screenshot_20120101-070245.png

  Link Download: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  tnhan1981 thích bài này.