ROM FPT X58 MT6580 SP FLashTool 2017-10-08

ROM FPT X58 MT6580

 1. Phong NT
  ROM Backup Full từ máy sống nạp qua SP Flash Tool và đã được test OK
  X58.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM

  Screenshot_20170101-000011.png

  Link Download: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  lehai75tnhan1981 thích bài này.