ROM FPT X3 SC7731C Pac File 2017-12-06

FPT X3

 1. Phong NT
  ROM định dạng Pac File nạp qua Tool và đã được test OK
  x3.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM

  Screenshot_20170101-070302.png

  Link Download: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  triệu vỹ_mobileajemca thích bài này.