ROM FPT X10 MT6580 SP FlashTool V01

FPT X10

 1. Phong NT
  ROM được Backup từ máy sống và đã được test OK

  X10.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM

  Screenshot_20150101-000041.png

  Link Download: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>