MTK Scatter Studio : tool hỗ trợ chỉnh sửa phân vùng máy chipset MTK (MediaTek) 2017-09-06

MTK Scatter Studio : tool hỗ trợ chỉnh sửa phân vùng máy chipset MTK (MediaTek)

  1. VoDanh
    Đây là tool hỗ trợ chỉnh sửa bảng phân vùng (partition table) cho các máy chipset MediaTek (MTK)
    Anh em muốn tìm hiểu thì download về test thử:
    Boedi thích bài này.