SAMSUNG

Top tài nguyên

 1. ROM quốc tế cho Samsung S6 (SC-05G) DOCOMO
  ROM quốc tế cho Samsung S6 (SC-05G) DOCOMO – fix all - by Nam Đế
  Updated: 15/9/17
 2. ROM convert Samsung Galaxy SM-G920P sang SM-G920F
  ROM convert Samsung Galaxy SM-G920P sang SM-G920F - by Nam Đế
  Updated: 5/9/17
 3. ROM COMBINATION CHO SAMSUNG GALAXY A7 2017 (SM-A720F)
  COMBINATION CHO SAMSUNG GALAXY A7 2017 - by Sưu Tầm
  Updated: 4/9/17
 4. xóa tài khoản Samsung Account không cần mật khẩu áp dụng Android 6.x.x & 7.x.x
  Hướng dẫn xóa tài khoản Samsung Account không cần mật khẩu áp dụng Android 6.x.x & 7.x.x - by VoDanh
  Updated: 30/8/17
 5. Bypass S7 edge 7.0 Không Cần Hạ Cấp !
  Hướng Dẫn Bypass S7 edge 7.0 Không Cần Hạ Cấp ! - by VoDanh
  Updated: 30/8/17
 1. Nam Đế

  ROM quốc tế cho Samsung S6 (SC-05G) DOCOMO fix

  ROM quốc tế cho Samsung S6 (SC-05G) DOCOMO – fix all
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  6
  Updated:
  15/9/17
 2. Nam Đế

  ROM convert Samsung Galaxy SM-G920P sang SM-G920F 2017-09-05

  ROM convert Samsung Galaxy SM-G920P sang SM-G920F
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  5
  Updated:
  5/9/17
 3. Sưu Tầm

  ROM COMBINATION CHO SAMSUNG GALAXY A7 2017 (SM-A720F) COMBINATION_FAC_FA60_A720

  COMBINATION CHO SAMSUNG GALAXY A7 2017
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  4
  Updated:
  4/9/17
 4. VoDanh

  xóa tài khoản Samsung Account không cần mật khẩu áp dụng Android 6.x.x & 7.x.x 2017-08-30

  Hướng dẫn xóa tài khoản Samsung Account không cần mật khẩu áp dụng Android 6.x.x & 7.x.x
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  30/8/17
 5. VoDanh

  Bypass S7 edge 7.0 Không Cần Hạ Cấp ! 2017-08-30

  Hướng Dẫn Bypass S7 edge 7.0 Không Cần Hạ Cấp !
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  5
  Updated:
  30/8/17
 6. Thanh Tra

  File xóa FRP Samsung nạp qua Odin , phương pháp 2017 2017-08-29

  File xóa FRP Samsung nạp qua Odin , phương pháp 2017
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  5
  Updated:
  29/8/17
 7. Nam Đế

  ROM FULL 5 FILES CHO SAMSUNG GALAXY S8 PLUS 2017-08-29

  [TỔNG HỢP] ROM FULL 5 FILES CHO SAMSUNG GALAXY S8 PLUS
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  2
  Updated:
  29/8/17
 8. Nam Đế

  Samsung A5 2017 (SM-A520F) 7

  Hướng dẫn update lên Android 7 (Nougat) cho Samsung A5 2017 (SM-A520F)
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1
  Updated:
  29/8/17